Salaris

De inkomsten van werkenden worden onder andere door hun opleidingsniveau bepaald. Mensen zonder startkwalificatie (ISCED 2 of lager) verdienen minder dan mensen met een havo, vwo, mbo-2, 3 of 4 diploma (ISCED 3) en zij op hun beurt minder dan mensen met een diploma in het hoger onderwijs (ISCED 7 of hoger). Ook zijn er verschillen in inkomsten tussen mannen en vrouwen – bij gelijk opleidingsniveau. Werkende vrouwen verdienen gemiddeld in de OESO-landen minder dan werkende mannen.

Relatieve beloning van werknemers, naar opleidingsniveau (2018) 25-64 jarigen met inkomen uit werk

Relatieve beloning van werknemers, naar opleidingsniveau (2018) 25-64 jarigen met inkomen uit werk geïndexeerd, ISCED-3 =100
ISCED 2 of lager (Lager dan hoger secundair onderwijs)ISCED 6 (bachelor onderwijs)ISCED 7 of hoger (master onderwijs of PhD)
FIN (2017)101120159
FRA (2016)93136184
BEL(2017)90124162
DEN90113147
VK87132157
NED86130173
ZWE85112143
DUI78162175
VS71166221
OESO83143189
EU-2385136169

Het relatieve inkomen van mensen zonder ISCED 3 diploma ten opzichte van  diegene die een ISCED 3 opleiding hebben afgerond varieert in de vergelijkingslanden van 71% in de Verenigde Staten tot 101% in Finland. Dit betekent dat er in Finland niet veel verschil is in salariëring tussen mensen met ISCED 3 diploma en mensen met een lager diploma. Nederland zit hier tussenin met 86%, boven het OESO-gemiddelde van 83%. Het verschil tussen een bachelor- (ISCED 6) en een master of PhD-opleiding (ISCED 7 of hoger) is ook duidelijk zichtbaar: werkenden met een masteropleiding verdienen relatief meer dan werkenden met een bachelorsdiploma. Beide verdienen meer dan mensen met een ISCED 3 of lager. Ook hier zijn er duidelijke verschillen tussen landen: in Oostenrijk bijvoorbeeld verdienen werkenden met een bachelorsdiploma nauwelijks meer dan werkenden die ISCED 3 opgeleid zijn, terwijl in de Verenigde Staten werkenden met een bachelorsdiploma 66% meer verdienen dan diegene met een ISCED3 diploma. In Nederland is het beloningsvoordeel van een ISCED 7 of hoger opgeleide ten opzichte van een ISCED 3 opgeleide lager dan gemiddeld in de OESO-landen.

Bron: EAG 2020, tabel A4.1 Brontabel als csv (333 bytes)

Relatief jaarlijks voltijds salaris van vrouwen als percentage van het salaris van mannen

Relatief jaarlijks voltijds salaris van vrouwen als percentage van het salaris van mannen 35-44 jarigen, naar opleidingsniveau (2018)
ISCED 1 2 (Lager dan hoger secundair onderwijs)ISCED 3 4 (Hoger secundair onderwijs)ISCED 5 6 7 (Tertiair onderwijs)
BEL (2017)84%85%
NED90%89%87%
DUI87%71%
ZWE82%82%79%
DEN82%79%78%
FRA (2016)81%75%
FIN (2017)81%76%76%
VK73%76%78%
VS65%71%76%
OESO77%77%77%
EU-2379%79%75%

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat werkende vrouwen minder verdienen dan werkende mannen van dezelfde leeftijd. Het verschil is in Nederland overigens minder groot dan gemiddeld in de OESO. 

Bron: EAG 2020, tabel A4.3 Brontabel als csv (327 bytes)

Afzenders