Salaris

De inkomsten van werkenden worden onder andere door hun opleidingsniveau bepaald. Mensen zonder startkwalificatie (ISCED 1-2) verdienen minder dan mensen met een havo, vwo, mbo-2, 3 of 4 diploma (ISCED 3) en zij op hun beurt minder dan mensen met een diploma in het hoger onderwijs (ISCED 6-7). Ook zijn er verschillen in inkomsten tussen mannen en vrouwen – bij gelijk opleidingsniveau. Werkende vrouwen verdienen gemiddeld in de OESO-landen minder dan werkende mannen.

Relatieve beloning van werknemers, naar opleidingsniveau (2017) 25-64 jarigen met inkomen uit werk

Relatieve beloning van werknemers, naar opleidingsniveau (2017) 25-64 jarigen met inkomen uit werk geïndexeerd, ISCED-3 =100
ISCED 1 2 (minder dan hoger secundair onderwijs)ISCED 6 (bachelor onderwijs)ISCED 7 (master onderwijs)
VS69164231
FRA (2015)79147210
NED82132184
DUI74163183
FIN (2016)98123168
VK79142165
DEN79110163
BEL(2016)91117150
ZWE79112147
OESO79144191
EU-2381138174

Het relatieve inkomen van mensen zonder ISCED 3 diploma ten opzichte van  diegene die een ISCED 3 opleiding hebben afgerond varieert in de vergelijkingslanden van 69% in de Verenigde Staten tot 98% in Finland (wel cijfers uit 2016). Dit betekent dat er in Finland niet veel verschil is in salariëring tussen mensen met ISCES 3 diploma en mensen met een lager diploma. Nederland zit hier tussenin met 82%, boven het OESO-gemiddelde van 79%. Het verschil tussen een bachelor- (ISCED 6) en een masteropleiding (ISCED 7) is ook duidelijk zichtbaar: werkenden met een masteropleiding verdienen relatief meer dan werkenden met een bachelorsdiploma. Beide verdienen meer dan mensen met een ISCED 3 of lager. Ook hier zijn er duidelijke verschillen tussen landen: in Denemarken en Zweden bijvoorbeeld verdienen werkenden met een bachelorsdiploma nauwelijks meer dan werkenden die ISCED 3 opgeleid zijn, terwijl in de Verenigde Staten werkenden met een bachelorsdiploma 64% meer verdienen dan diegene met een ISCED3 diploma. In Nederland is het beloningsvoordeel van een ISCED 6-7 opgeleide ten opzichte van een ISCED 3 opgeleide lager dan gemiddeld in de OESO-landen.

Bron: EAG 2019, tabel A4.1 Brontabel als csv (309 bytes)

Relatief jaarlijks voltijds salaris van vrouwen als percentage van het salaris van mannen

Relatief jaarlijks voltijds salaris van vrouwen als percentage van het salaris van mannen 35-44 jarigen, naar opleidingsniveau (2017)
ISCED 1 2 (Lager dan hoger secundair onderwijs)ISCED 3 4 (Hoger secundair onderwijs)ISCED 5 6 7 (Tertiair onderwijs)
BEL (2016)90%90%87%
NED90%89%87%
DUI85%72%
ZWE83%82%79%
DEN81%80%78%
FRA (2015)76%76%
FIN (2016)80%76%76%
VK74%70%77%
VS70%68%75%
OESO77%77%77%
EU-2378%78%76%

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat werkende vrouwen minder verdienen dan werkende mannen van dezelfde leeftijd. Het verschil is in Nederland overigens minder groot dan gemiddeld in de OESO. 

Bron: EAG 2019, tabel A4.3 Brontabel als csv (330 bytes)

Afzenders