Jongeren niet in opleiding en niet werkzaam (NEET)

Door te leren of te werken krijgen jongeren meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt en integreren makkelijker in de maatschappij. 

NEET-jongeren kunnen voortijdig schoolverlater zijn, maar dat hoeft niet. Andersom, hoeft een voortijdig schoolverlater geen NEET-jongere te zijn. Dit is het geval wanneer hij of zij werkt. 

Jongeren (20-24 jaar) niet in opleiding en niet werkzaam (NEET) Percentage van alle jongeren (20-24 jaar)
20082018
NED5,6%7,7%
DEN8,2%11,9%
ZWE12,9%10,0%
VS17,2%14,8%
FIN12,0%14,2%
VK18,3%14,2%
FRA16,6%20,3%
BEL14,1%14,6%
DUI14,0%10,4%
OESO15,3%15,3%

In Nederland heeft in 2018 7,7% van de jongeren (20-24 jaar) geen baan en volgt geen onderwijs. Internationaal gezien is deze groep in Nederland klein. Het percentage in 2018 is ten opzichte van 2008 wel toegenomen.

Bron: EAG 2019, tabel A2.2 Brontabel als csv (178 bytes)
Jongeren (20-24 jaar) in opleiding, werkzaam en geen van beiden (NEET) Percentage van alle jongeren (20-24 jaar), 2018
in opleidingwerkend, niet in opleidingNEET
NED58,3347,7
DEN56,831,311,9
ZWE45,944,110
VS38,546,714,8
FIN49,83614,2
VK34,351,514,2
FRA42,237,520,3
BEL52,732,714,6
DUI54,73510,4
OESO44,939,815,3

In Nederland is het aandeel jongeren in opleiding groter dan gemiddeld in de OESO-landen. In alle getoonde landen is het aandeel NEET-jongeren hoger dan in Nederland. De gerelateerde grafiek geeft de ontwikkeling over de tijd van het aandeel jongeren in opleiding, werkend en NEET.

Bron: EAG 2019, tabel A2.2 Brontabel als csv (237 bytes)
Trend in jongeren (20-24 jaar) in opleiding, werkzaam en geen van beiden (NEET) Percentage van alle jongeren (20-24 jaar)
in opleidingwerkend, niet in opleidingNEET
NED 200852,142,35,6
NED 201055,337,37,4
NED 201858,3347,7
OESO 200841,543,215,3
OESO 201043,737,319
OESO 201844,939,815,3

Er is in Nederland de afgelopen 10 jaar een sterke stijging in het aandeel jongeren in opleiding. De stijging is sterker in Nederland dan gemiddeld in de OESO-landen. Het aandeel werkende jongeren neemt af en het aandeel NEET-jongeren is vanaf 2010 vrij stabiel.

Bron: EAG 2019, tabel A2.2 Brontabel als csv (198 bytes)

Zie ook

  • CBS: NEETs jongeren die geen opleiding volgen en niet werken In dit artikel dat deel uitmaakt van de CBS-reeks Statistische Trends wordt de groep jongeren die geen opleiding volgen en niet werken in Nederland onderzocht. Om hoeveel jongeren gaat het en zijn dat er veel of weinig in vergelijking met andere EU-lidstaten? Welke jongeren betreft het vooral? En hoe sterk is hun binding met de arbeidsmarkt?

Afzenders