Aansluiting arbeidsmarkt

Het genoten onderwijs bepaalt voor een deel het hebben/houden van werk en de hoogte van het salaris. Hier wordt deze samenhang in internationaal perspectief geplaatst. Het verschil in werk en inkomen naar opleiding in Nederland wordt vergeleken met dat van andere, veelal omliggende, landen, twee grote economieën (VS en Japan) en de OESO als geheel.

Afzenders