Onderwijs internationaal

Internationaal vergelijkende informatie geeft de mogelijkheid om het Nederlandse onderwijsstelsel te vergelijken met dat van andere landen. De informatie die hier gepresenteerd wordt,  is voornamelijk gebaseerd op de OESO-publicatie 'Education at a Glance 2020'. Hierin staan gegevens over deelnemers, personeel, financiën en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt van ruim 35 landen.

Nederland vergelijken we hier met omliggende landen en de twee grootste economieën van de OESO (Japan en Verenigde Staten). De OESO- informatie is aangevuld met gegevens uit internationaal vergelijkende onderzoeken zoals PISA, TIMSS en PIRLS. Op Europees niveau worden ook landen vergeleken, maar dan aan de hand van de EU2020-strategie waarin ambitieuze onderwijsdoelstellingen gesteld zijn voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. De monitoring hiervan is hier te vinden. 

Afzenders