Onderwijs internationaal

Internationaal vergelijkende informatie geeft de mogelijkheid om het Nederlandse onderwijsstelsel te vergelijken met dat van andere landen. De informatie die hier gepresenteerd wordt,  is voornamelijk gebaseerd op de OESO-publicatie 'Education at a Glance'. Hierin staan gegevens over deelnemers, personeel, financiën en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt van ruim 35 landen. De OESO- informatie is aangevuld met gegevens uit internationaal vergelijkende onderzoeken zoals PISA, TIMSS en PIRLS. 

Uit de verdeling van studenten in het hoger onderwijs naar studierichting komt naar voren dat deze in de onderscheiden landen van de EU een wisselend beeld laat zien. In een groot deel van de landen staan in studiejaar 2014-2015 de meeste studenten ingeschreven in de richting ‘Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening’ maar in Portugal, Duitsland en Finland volgen studenten juist vaker de bèta-studies ‘Techniek, industrie en bouwkunde’.

Gemiddeld over alle studierichtingen studeren er in alle landen van de EU meer vrouwen af dan mannen. Bij de bèta-studies ‘Informatica’ en ‘Techniek, industrie en bouwkunde’ ligt het aandeel afgestudeerde vrouwen echter veel lager dan gemiddeld. Vooral België en Nederland lopen sterk achter bij de rest van Europa voor wat betreft het aandeel vrouwen in bèta-richtingen.

In studiejaar 2014-2015 stond gemiddeld 43% van de 20-24 jarigen in de EU ingeschreven bij een opleiding. In de leeftijdsgroep 25-29 jaar is dit nog 15%.

Afzenders