Totale uitgaven aan hoger beroepsonderwijs

De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan hogescholen voor onderwijs en onderzoek of voor het (laten) volgen van hoger beroepsonderwijs (hbo).

Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan hoger beroepsonderwijs. Onder ‘Gerelateerde grafieken’ zijn de uitgaven aan de hogescholen te vinden, zowel het totaalbedrag als de uitgaven aan hogescholen per student. De uitgaven per student worden zowel inclusief als exclusief de onderzoeksgelden getoond die hogescholen ontvangen.

Totale uitgaven aan hoger beroepsonderwijs Per economische sector, mld euro
OverheidHuishoudensBedrijvenBuitenland
20001,70,50,30
20052,40,80,40
20103,210,70
2015*3,61,40,70

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) zijn huishoudens en bedrijven in 2015 verantwoordelijk voor 37% van de totale uitgaven. Dit is 2,1 miljard euro. Collegegelden, boeken en leermiddelen zijn de grootste uitgaven voor huishoudens. Bedrijven geven vooral geld uit aan de begeleiding van stagiairs en duale studenten. Daarnaast betalen ze hogescholen voor contractonderzoek. Het grootste deel van de uitgaven aan hbo wordt echter door de overheid gedaan, 63% in 2015. De overheid bekostigt de hogescholen en geeft studiefinanciering aan hbo-studenten.

CBS Brontabel als csv (123 bytes)
Ontwikkeling totale uitgaven aan hoger beroepsonderwijs In lopende prijzen, in prijzen van 2000, mld euro
Lopende prijzenPrijspeil 2000
20002,52,5
20012,92,8
20023,12,8
20033,22,9
20043,53,1
20053,73,2
20063,73,2
20074,23,5
20084,43,6
20094,73,8
20104,94
20114,93,9
20125,24,2
20135,44,3
20145,54,3
2015*5,74,5

Aan het hoger beroepsonderwijs is in 2015 0,8 miljard euro meer uitgegeven dan in 2010. In prijzen van het jaar 2000 is dit een stijging van 0,5 miljard euro. De stijging is vooral veroorzaakt door de groei in het aantal hbo-studenten.

CBS Brontabel als csv (256 bytes)
Uitgaven aan hogescholen Mld euro
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
20002,2
20012,5
20022,6
20032,7
20042,9
20053,1
20063,2
20073,5
20083,7
20093,9
20104,2
20114,3
20124,4
20134,6
20144,7
2015*4,8

De uitgaven in het hbo zijn voor het grootste deel uitgaven aan de hogescholen. In 2015 zijn deze uitgaven 101 miljoen euro hoger dan in 2014. Dit komt vooral doordat de lumpsum bekostiging door de overheid in 2015 met bijna 80 miljoen euro is gestegen. Daarnaast betaalden studenten in totaal een hoger bedrag aan collegegelden.

CBS Brontabel als csv (205 bytes)
Uitgaven aan hogescholen per student Inclusief en exclusief onderzoeksgelden, euro
Inclusief onderzoeksgeldenExclusief onderzoeksgelden
200072867286
200178757797
200281408026
200383488235
200486038401
200588108596
200688268595
200792378946
200895369238
200997999531
2010101259819
2011101049767
2012102379850
2013103449970
20141039710018
2015*1055910160

In de periode 2000-2015 zijn zowel de uitgaven aan hogescholen als het aantal studenten in het hbo gestegen. De uitgaven aan hogescholen per student (publieke en private uitgaven, exclusief de onderzoeksgelden) zijn in 2015 gestegen tot 10.160 euro. De stijging komt vooral door een verhoging van de lumpsum bekostiging door de overheid. Daarnaast is het totaalbedrag aan betaalde collegegelden gestegen door een hoger wettelijk collegegeld en een toegenomen aantal hbo-studenten.

CBS Brontabel als csv (321 bytes)

Afzenders