Totale uitgaven aan hoger beroepsonderwijs

De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan hogescholen voor onderwijs en onderzoek of voor het (laten) volgen van hoger beroepsonderwijs (hbo).

Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan hoger beroepsonderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan de hogescholen beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan hogescholen per student. De uitgaven per student worden zowel inclusief als exclusief de onderzoeksgelden getoond die hogescholen ontvangen.

Totale uitgaven aan hoger beroepsonderwijs Per economische sector, mld euro
OverheidHuishoudensBedrijvenBuitenland
20001,70,50,30
20052,40,80,40
20103,210,70
20153,61,40,70
2016*4,40,80,70

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) zijn huishoudens en bedrijven in 2016 verantwoordelijk voor 26% van de totale uitgaven. Dit is 1,5 miljard euro. Collegegelden, boeken en leermiddelen zijn de grootste uitgaven voor huishoudens. Bedrijven geven vooral geld uit aan de begeleiding van stagiairs en duale studenten. Daarnaast betalen ze hogescholen voor contractonderzoek. Het grootste deel van de uitgaven aan hbo wordt echter door de overheid gedaan, 74% in 2016. De overheid bekostigt de hogescholen en geeft studiefinanciering aan hbo-studenten. In 2016 heeft het ministerie van OCW 791 miljoen euro in totaal vooruitbetaald aan de vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart van 2017 en 2018. Hierdoor zijn de overheidsuitgaven in 2016 een stuk hoger dan in 2015 en wordt de ontwikkeling van 2015 naar 2016 vertekend.

CBS Brontabel als csv (143 bytes)
Ontwikkeling totale uitgaven aan hoger beroepsonderwijs In lopende prijzen, in prijzen van 2000, mld euro
Lopende prijzenPrijspeil 2000
20002,52,5
20012,92,8
20023,12,8
20033,22,9
20043,53,1
20053,73,2
20063,73,2
20074,23,5
20084,43,6
20094,73,8
20104,94
20114,93,9
20125,24,2
20135,44,3
20145,54,3
20155,74,5
2019*5,94,6

Aan het hoger beroepsonderwijs is in 2016 in totaal 5,9 miljard euro uitgegeven. In prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2016 ruim 130 miljoen euro hoger dan in 2015.

CBS Brontabel als csv (270 bytes)
Uitgaven aan hogescholen Mld euro
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
20002,2
20012,5
20022,6
20032,7
20042,9
20053,1
20063,2
20073,5
20083,7
20093,9
20104,2
20114,3
20124,4
20134,6
20144,7
20154,8
2016*4,9

De uitgaven in het hbo zijn voor het grootste deel uitgaven aan de hogescholen. In 2016 zijn deze uitgaven 30 miljoen euro hoger dan in 2015. Dit komt vooral door een stijging van de lumpsum bekostiging door de overheid in 2016.

CBS Brontabel als csv (215 bytes)
Uitgaven aan hogescholen per student Inclusief en exclusief onderzoeksgelden, euro
Inclusief onderzoeksgeldenExclusief onderzoeksgelden
200072867286
200178757797
200281408026
200383488235
200486038401
200588108596
200688268595
200792378946
200895369238
200997999531
2010101259819
2011101049767
2012102379850
2013103449970
20141039710018
20151056610181
2016*1068810294

De uitgaven aan hogescholen per student (publieke en private uitgaven, exclusief de onderzoeksgelden) zijn in 2016 gestegen tot 10.294 euro. In het hbo is het aantal studenten (in fte) in 2016 gedaald, maar stegen de uitgaven waardoor de uitgaven per student zijn gestegen.

CBS Brontabel als csv (339 bytes)

Afzenders