Directe en indirecte instroom hoger beroepsonderwijs

Onderwijsdeelnemers die direct doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) komen rechtstreeks vanuit een voorgaande opleiding. Indirecte instromers zijn leerlingen die in het voorgaande jaar geen onderwijs (in Nederland) volgden.

Aantallen studenten directe en indirecte instroom in het hbo, naar vooropleiding

Aantallen studenten directe en indirecte instroom in het hbo, naar vooropleiding x 1.000
havombovwooverigindirecte instroom
201233,321,93,67,527,4
201335,124,147,528,5
201436,124,63,56,923,7
201533,721,83,26,221,6
201635,221,62,86,125,5

De toegenomen in- en doorstroom naar havo en vwo vormen de belangrijkste motor voor de groei van de deelname aan het hoger onderwijs. Na een sterke  daling in 2015 is in 2016 weer een stijging in de totale instroom te zien. De daling in 2015 werd veroorzaakt door een daling van de in- en doorstroom vanuit het havo en mbo en de indirecte instroom. De stijging in 2016 is echter alleen toe te schrijven aan een stijging van de instroom vanuit het havo en de indirecte doorstroom, de instroom vanuit het mbo is zelfs nog iets verder gedaald.

DUO; onderwijsmatrices Brontabel als csv (408 bytes)

Afzenders