Verwachte verblijfsduur en slaagpercentage in het hoger beroepsonderwijs

De verwachte verblijfsduur geeft een voorspelling hoe lang de ingestroomde studenten op het hbo blijven zitten. Het verwachte slaagpercentage geeft een voorspelling hoeveel van de ingestroomde studenten uiteindelijk een hbo-bachelordiploma haalt.

In de onderstaande grafieken is de verwachte verblijfsduur en het verwachte slaagpercentage voor een aantal jaar uitgezet. Door naar de prestaties en doorstroom van de eerder ingestroomde studenten te kijken wordt een voorspelling gedaan voor de huidige instroom. Hierbij wordt rekening gehouden met deelnemers die tussentijds de studie onderbreken. Onder 'Gerelateerde grafieken' is ook een uitsplitsing te vinden naar opleidingsgebied.

Verwachte verblijfsduur in het hbo

Verwachte verblijfsduur in het hbo In jaren
verwachte verblijfsduur
20145,0
20155,1
20165,1
20175,1
20185,1

De verwachte verblijfsduur is de afgelopen vijf jaar vrijwel gelijk gebleven.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (76 bytes)
Verwachte verblijfsduur in het hbo naar opleidingsgebied In jaren
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20154,65,04,45,14,74,44,64,6
20164,75,04,45,14,84,44,34,7
20174,75,04,45,14,84,44,24,7
20184,65,04,45,14,84,44,54,7

De verwachte verblijfsduur is in het opleidingsgebied economie het hoogst met 5,1 jaar. In de opleidingsgebieden taal en cultuur en gezondheidszorg is de verwachte verblijfsduur het laagst met 4,4 jaar.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (327 bytes)

Verwacht slaagpercentage in het hbo

Verwacht slaagpercentage in het hbo
verwacht slaagpercentage
201465
201566
201670
201771
201868

Het verwachte slaagpercentage is in 2018 (68%) iets gedaald ten opzichte van 2017 (71%).

Bron: DUO 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (72 bytes)
Verwacht slaagpercentage in het hbo naar opleidingsgebied
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20155258675657714961
20165761695960736760
20175760716059714960
20185759695656717259

Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied taal en cultuur het hoogst met 71% en voor economie en gedrag en maatschappij het laagst met 56%.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (287 bytes)

Afzenders