Tevredenheid van studenten in het hbo

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks aan hbo-studenten gevraagd hoe tevreden zij zijn over hun opleiding.

Percentage hbo-studenten dat (zeer) tevreden is over hun studie in het algemeen, 2010-2018

Percentage hbo-studenten dat (zeer) tevreden is over hun studie in het algemeen, 2010-2018
percentage dat tevreden is
201065,1
201164,9
201266,6
201367,3
201469
201572,4
201674,9
201775,3
201872,3

In 2018 is bijna driekwart van de hbo-studenten (zeer) tevreden over hun opleiding in het algemeen. Een lichte daling ten opzichte van 2017. In de afgelopen jaren is het aandeel (zeer) tevreden studenten sterk gestegen; 7 procentpunten in de periode 2010-2018.  

Bron: Studiekeuze123; Nationale Studentenenquête Brontabel als csv (126 bytes)
Tevredenheid over een aantal aspecten van het hoger beroepsonderwijs door hbo-studenten, 2018
Waardering
Algemeen oordeel3,82
Opleiding aanraden aan familie,vrienden3,92
Stage ervaring3,93
Groepsgrootte3,84
Algemene vaardigheden3,83
Voorbereiding beroepsloopbaan3,7
Inhoud3,64
Docenten3,64
Aansluiting met beroepspraktijk3,64
Wetenschappelijke vaardigheden3,62
Toetsing beoordeling3,61
Studiebegeleiding3,55
Studiefaciliteiten3,54
Uitdagend onderwijs3,52
Studielast3,45
Studierooster3,38
Informatievoorziening3,37
Kwaliteitszorg3,28
Stage en opleiding3,25
Internationalisering3,19

In het algemeen gesproken zijn hbo-studenten tevreden over hun opleiding (3,8 op een schaal van 1 tot en met 5) en zouden zij hun opleiding aanraden aan familie of vrienden. Dit blijkt uit de (jaarlijkse) Nationale Studenten Enquête 2018.

Ook per deelaspect zijn hbo-studenten gemiddeld genomen veelal tevreden. Het meest tevreden zijn ze over stage-ervaring (3,9). Met een gemiddelde score van 3,2 zijn ze het minst tevreden over internationalisering.

Bron: Studiekeuze123; Nationale Studentenenquête Brontabel als csv (532 bytes)

Afzenders