Studietijd hoger beroepsonderwijs

In onderstaande figuur wordt, per studierichting, weergegeven hoeveel uur hbo-studenten wekelijks besteden aan hun studie. 

Studietijd hbo-studenten, 2019

Studietijd hbo-studenten, 2019 Aantal uren per week
ContacturenZelfstudieStageScriptie
Landbouw20,615,96,92,8
Techniek20,315,16,93
Gezondheidszorg18,914,57,82
Economie17,513,56,63
Gedrag en maatschappij16,113,48,42,6
Taal en cultuur20,8212,11,8
Onderwijs18,513,98,71,1
Sectoroverstijgend
Totaal18,414,47,12,6

Uit de Studentenmonitor blijkt dat hbo-studenten in 2019 tussen de 40 en de 46 uur per week aan hun studie besteden. Gemiddeld 42,5 uur per week. Afhankelijk van de studierichting varieert het aantal wekelijkse contacturen tussen de 16 en de 22 uur. Studenten Landbouw, Techniek en Taal&Cultuur hebben verhoudingsgewijs de meeste contacturen. Studenten Taal en Cultuur doen het meest aan zelfstudie. Studenten Onderwijs maken verhoudingsgewijs de meeste stage-uren.

Bron: OCW: Studentenmonitor 2019 (bewerking ReseachNed) Brontabel als csv (307 bytes)

Afzenders