Studietijd hoger beroepsonderwijs

In onderstaande figuur wordt, per studierichting, weergegeven hoeveel uur hbo-studenten wekelijks besteden aan hun studie. 

Studietijd hbo-studenten, 2018

Studietijd hbo-studenten, 2018 Aantal uren per week
ContacturenZelfstudieStageScriptie
Landbouw20,115,14,31,5
Techniek18,814,94,41,8
Gezondheidszorg17,814,86,41,3
Economie17,813,44,52,3
Gedrag en maatschappij14,713,97,12,0
Taal en cultuur19,720,21,61,6
Onderwijs16,313,97,41,1
Sectoroverstijgend14,219,60,43,3
Totaal17,314,45,31,8

Uit de Studentenmonitor blijkt dat hbo-studenten in 2018 tussen de 37 en de 43 uur per week aan hun studie besteden. Gemiddeld 39 uur per week. Afhankelijk van de studierichting varieert het aantal wekelijkse contacturen tussen de 14 en de 20 uur. Studenten Landbouw hebben verhoudingsgewijs de meeste contacturen. Het meest aan zelfstudie doen studenten Taal en Cultuur. Studenten Onderwijs maken verhoudingsgewijs de meeste stageuren.

Bron: OCW: Studentenmonitor 2018 (bewerking ReseachNed) Brontabel als csv (329 bytes)

Afzenders