Gediplomeerden hoger beroepsonderwijs

Studenten kunnen het hbo afsluiten met een hbo-associate degree diploma, een hbo-bachelordiploma of een hbo-masterdiploma.

In de eerste grafiek is het aantal studenten met een hbo-associate degree diploma te zien, daaronder een grafiek met het aantal studenten met een hbo-bachelordiploma en als laatst de grafiek met het aantal studenten met een hbo-masterdiploma. De grafieken zijn uitgesplitst naar opleidingsgebied. Onder 'Gerelateerde grafieken' kunnen deze grafieken uitgesplitst worden naar geslacht, etniciteit en opleidingsvorm.

Hbo-associate degree gediplomeerden

Hbo-associate degree gediplomeerden aantal x 1.000
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuurlandbouw en natuurlijke omgeving
20140,10,10,20,70,10,00,1
20150,10,20,21,10,20,00,1
20160,10,20,11,10,20,00,1
20170,10,20,11,00,20,10,1
20180,10,30,11,20,40,10,1

De meeste associate degree gediplomeerden, ongeveer 1180, zitten in het opleidingsgebied economie.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (288 bytes)
Hbo-associate degree gediplomeerden naar geslacht x 1.000
ManVrouw
20140,70,8
20150,80,9
20160,71,0
20170,81,0
20181,01,2

Het aantal vrouwen dat een hbo associate degree diploma haalt is hoger dan het aantal mannen. Een aantal van ongeveer 1220 vrouwen en 970 mannen heeft in 2018 hun diploma behaald.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (82 bytes)
Hbo-associate degree gediplomeerden naar etniciteit x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoon
20141,20,10,2
20151,40,10,2
20161,30,10,3
20171,40,10,3
20181,70,10,3

In 2018 haalden 1.715 autochtone studenten, 340 niet-westers allochtone studenten en 130 westers allochtone studenten een hbo-associate degree diploma. Bij alle drie de categorieën is het aantal hbo-associate degree gestegen ten opzichte van 2017.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (146 bytes)
Hbo-associate degree gediplomeerden naar opleidingsvorm x 1.000
vtdtdu
20140,60,60,3
20150,80,70,3
20160,90,60,2
20170,90,60,2
201810,90,2

In 2018 hebben 1025 studenten een voltijd associate degree diploma behaald. Een aantal van 927 heeft een deeltijd associate degree opleiding behaald en een aantal van 235 heeft een duale associate degree opleiding behaald.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (99 bytes)

hbo-bachelor gediplomeerden

hbo-bachelor gediplomeerden aantal x 1.000
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20148,610,46,820,410,52,90,01,6
20158,610,96,922,510,82,80,01,5
20168,211,57,522,711,02,80,01,6
20178,412,28,423,311,62,70,01,7
20188,812,98,723,411,82,70,01,9

Het merendeel van de hbo-studenten rondt de opleiding af met een bachelor diploma waarna zij de arbeidsmarkt betreden. Het aantal bachelor gediplomeerden varieert ieder jaar in lichte mate. In 2018 is het aantal gediplomeerden hoger dan in 2017. In de getoonde vijf jaren reeks laat 2018 het hoogste aantal bachelor gediplomeerden zien. In alle opleidingsgebieden, behalve onderwijs en taal en cultuur waar een zeer lichte daling plaatsvindt, is in 2018 een stijging te zien van het aantal bachelor gediplomeerden ten opzichte van 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (342 bytes)
Hbo-bachelor gediplomeerden naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
201425,735,4
201527,836,3
201628,437,0
201729,439,1
201830,140,1

Het aantal vrouwen dat een bachelor diploma haalt ligt een stuk hoger dan het aantal mannen. Het aantal mannen met een bachelor diploma in 2018 is 30.086 terwijl er dat jaar ongeveer 40.132 vrouwen een bachelor diploma haalden. Een verschil van 10.046.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (92 bytes)
Hbo-bachelor gediplomeerden naar etniciteit aantal x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
201447,17,46,70,0
201549,27,67,30,0
201650,07,77,80,0
201752,67,78,10,0
201854,27,58,50,0

In 2018 haalden ongeveer 54.170 autochtone, 7.540 westers allochtone en 8.500 niet-westers allochtone studenten een hbo-bachelor diploma. Ten opzichte van 2017 is het aantal westers allochtone hbo bachelor gediplomeerden gedaald.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (180 bytes)
Hbo-bachelor gediplomeerden naar opleidingsvorm aantal x 1.000
vtdtdu
2014527,51,6
201555,66,91,6
201657,36,51,6
2017615,81,6
201862,661,6

Het aantal mensen dat een voltijd opleiding volgt is gestegen ten opzichte van 2017. Het aantal mensen dat een deeltijd opleiding volgt is voor het eerst sinds jaren gestegen. Het aantal studenten aan een duale opleiding is licht gedaald ten opzichte van 2017.

DUO: 1 cijfer HO: 2018 Brontabel als csv (100 bytes)

Hbo-master gediplomeerden

Hbo-master gediplomeerden aantal x 1.000
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuuronderwijssectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20142,74,04,68,24,38,44,01,00,01,4
20152,94,34,88,04,78,84,51,00,11,5
20163,14,84,98,24,78,94,20,90,11,6
20173,15,15,18,64,68,84,40,90,11,8
20183,75,35,28,74,69,04,50,80,12,0

Een klein deel van de hbo-studenten haalt een masterdiploma. Het aantal hbo master gediplomeerden ligt de afgelopen 5 studiejaren rond de 3600 à 3700. Het aantal master gediplomeerden in de opleidingsgebieden techniek, economie en landbouw en natuurlijke omgeving is gering. Verreweg de meeste studenten halen het diploma in het opleidingsgebied onderwijs.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (380 bytes)
Hbo-master gediplomeerden naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
201417,321,3
201517,922,6
201618,522,9
201719,123,4
201819,524,5

Over de jaren heen, zijn er meer hbo-master gediplomeerde vrouwen dan mannen. Ieder jaar halen ongeveer 3000 vrouwen en zo'n 1000 mannen hun hbo master diploma. In 2018 is zowel het aantal hbo-mastergediplomeerde vrouwen als het aantal hbo-mastergediplomeerde mannen licht gestegen ten opzichte van 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (92 bytes)
Hbo-master gediplomeerden naar etniciteit aantal x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
201425,28,15,30,1
201526,28,75,60,0
201626,19,46,00,0
201725,910,06,50,0
201826,310,86,80,0

In 2018 haalden ongeveer 2650 autochtone, 370 niet-westers allochtone en 640 studenten westers allochtone studenten een hbo-masterdiploma. Het aantal autochtone hbo-master gediplomeerden is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017, terwijl het aantal westers allochtone hbo-master gediplomeerden en het aantal niet-westers allochtone hbo-master gediplomeerden is gestegen in 2018.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (182 bytes)
Hbo-master gediplomeerden naar opleidingsvorm aantal x 1.000
vtdtdu
20140,82,40,4
20150,92,30,4
20160,92,50,4
20170,92,40,4
20181,12,20,5

Het grootste deel van de studenten haalt een masterdiploma in deeltijd. In 2018 waren dat ongeveer 2.240 studenten; een daling van 177 studenten ten opzichte van 2017. Ongeveer 1060 studenten hebben in 2018 een voltijd opleiding afgerond. 

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (101 bytes)

Afzenders