Ingeschrevenen hoger beroepsonderwijs

Op het hbo zitten ongeveer 455.000 studenten.

Studenten in het hbo kunnen studeren in allerlei verschillende sectoren. Daarnaast kunnen ze er ook voor kiezen om hun opleiding in deeltijd te doen of als onderdeel van hun werk. In onderstaande grafiek is te zien in welke sectoren studenten zitten. Onder 'gerelateerde grafieken' kan er gekozen worden om de het aantal ingeschrevenen in het hbo uit te splitsen naar type hoger onderwijs, geslacht, etniciteit of opleidingsvorm.

Ingeschrevenen hbo

Ingeschrevenen hbo aantal x 1.000
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201461,881,442,3161,172,116,70,110,4
201559,084,143,5157,470,516,40,210,9
201658,588,145,0157,468,916,60,211,6
201757,992,146,8158,267,717,00,312,2
201857,594,948,6157,966,317,40,312,3

Het aantal ingeschrevenen binnen de opleidingsgebieden techniek, gezondheidszorg, taal en cultuur, sector overstijgend en landbouw en natuurlijke omgeving is gestegen in 2018 ten opzichte van 2017. Het aantal ingeschrevenen binnen de opleidingsgebieden onderwijs, economie en gedrag -en maatschappij is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal ingeschrevenen in gedrag -en maatschappij heeft al jaren een dalende trend.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (367 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
2014217,0228,9
2015215,4226,6
2016217,5228,6
2017221,2231,0
2018222,3233,0

Zowel het aantal hbo ingeschreven mannen als vrouwen zijn ten opzichte van 2017 gestegen. In totaal zijn er in 2018 ongeveer 10.700 meer vrouwen dan mannen ingeschreven in het hbo.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (102 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar etniciteit aantal x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
2014327,748,969,30,0
2015324,348,469,30,0
2016326,948,570,60,0
2017329,849,273,10,0
2018330,350,074,90,0

Het aantal autochtone, westers allochtone en niet-westers allochtone studenten is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. De verhouding tussen de verschillende achtergrondkenmerken is gelijk gebleven.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (195 bytes)
Deelname hbo naar etniciteit in percentages Autochtone en niet-westers allochtone studenten in relatie tot de omvang van de bevolkingsgroep, naar leeftijd, 2013
autochtoonniet-westers allochtoon
16-20 jaar16,00%10,20%
21-25 jaar19,00%19,50%
26 jaar en ouder0,60%1,40%

De ondervertegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de hogere onderwijstypen van het vo en mbo zet zich voort in het hoger onderwijs. Meer autochtone Nederlanders dan niet-westerse allochtonen van 16-20 jaar gaan naar het hbo. Bij de 21- tot 25-jarigen is er nauwelijks verschil.

DUO: 1 cijfer HO 2013 (studentenaantallen) / CBS (bevolkingsaantallen) Brontabel als csv (119 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar opleidingsvorm aantal x 1.000
vtdtdu
2014388,647,49,9
2015386,645,89,6
2016391,145,59,5
2017395,646,79,9
2018396,148,510,7

Van de hbo ingeschrevenen, volgt ongeveer 396.000 een voltijd opleiding en 48.500 een deeltijd opleiding. Ongeveer 10.650 van de ingeschrevenen volgt een opleidingsvariant waarbij de student op basis van een onderwijsarbeidsovereenkomst werkzaam is in een voor de opleiding relevante functie binnen een bedrijf: een duale opleiding.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (117 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar type hoger onderwijs aantal x 1.000
adbama
20145,8428,111,9
20156,0423,912,1
20166,8427,411,9
20178,6431,711,9
201810,8431,912,5

Na een daling in 2015, is het aantal hbo bachelor ingeschrevenen in 2016 en 2017 weer hersteld. In 2018 is het aantal minder hard gestegen ten opzichte van 2017. Met name het aantal ingeschrevenen hbo associate degree groeit de laatste 2 à 3 jaar hard. In 2018 is het aantal hbo master ingeschrevenen met 670 studenten gegroeid ten opzichte van 2017, wat een forsere stijging is dan voorgaande jaren.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (117 bytes)

Afzenders