Ingeschrevenen hoger beroepsonderwijs

Op het hbo zitten ongeveer 452.000 studenten.

Studenten in het hbo kunnen studeren in allerlei verschillende sectoren. Daarnaast kunnen ze er ook voor kiezen om hun opleiding in deeltijd te doen of als onderdeel van hun werk. In onderstaande grafiek is te zien in welke sectoren studenten zitten. Onder 'gerelateerde grafieken' kan er gekozen worden om de het aantal ingeschrevenen in het hbo uit te splitsen naar type hoger onderwijs, geslacht, etniciteit of opleidingsvorm.

Ingeschrevenen hbo aantal x 1.000
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201361,677,442,6159,871,516,80,110,0
201461,881,442,6161,171,816,70,110,4
201559,084,143,7157,470,216,40,210,9
201658,588,145,2157,468,616,60,211,6
201757,992,247,1158,267,417,00,312,2

Het aantal ingeschrevenen binnen de opleidingsgebieden techniek, gezondheidszorg, economie, taal en cultuur, sector overstijgend en landbouw en natuurlijke omgeving zijn gestegen in 2017  ten opzichte van 2016. Binnen de sectoren onderwijs en gedrag en maatschappij is het aantal ingeschrevenen in 2017 gedaald.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (367 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
2013213,4226,3
2014217,0228,9
2015215,4226,6
2016217,5228,6
2017221,2230,9

In de grafiek is te zien dat er in 2017 ten opzichte van 2015 zowel meer mannen als vrouwen zijn ingeschreven in het hbo. De daling in 2015 is in 2016 nagenoeg hersteld en in 2017 is het aantal hbo ingeschrevenen hoger dan in de laatste 5 jaar. Er zaten in 2016 ruim 11.000 meer vrouwen dan mannen in het hbo, maar in 2017 is dit verschil afgenomen naar ongeveer 9.700 meer vrouwen dan mannen.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (102 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar etniciteit aantal x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
2013322,349,268,20,0
2014327,748,969,30,0
2015324,348,469,30,0
2016326,948,570,60,0
2017329,949,273,10,0

Het aantal autochtone, westers allochtone en niet-westers allochtone studenten is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. De verhouding tussen de verschillende achtergrondkenmerken is gelijk gebleven.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (195 bytes)
Deelname hbo naar etniciteit in percentages Autochtone en niet-westers allochtone studenten in relatie tot de omvang van de bevolkingsgroep, naar leeftijd, 2013
autochtoonniet-westers allochtoon
16-20 jaar16,00%10,20%
21-25 jaar19,00%19,50%
26 jaar en ouder0,60%1,40%

De ondervertegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de hogere onderwijstypen van het vo en mbo zet zich voort in het hoger onderwijs. Meer autochtone Nederlanders dan niet-westerse allochtonen van 16-20 jaar gaan naar het hbo. Bij de 21- tot 25-jarigen is er nauwelijks verschil.

DUO: 1 cijfer HO 2013 (studentenaantallen) / CBS (bevolkingsaantallen) Brontabel als csv (119 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar opleidingsvorm aantal x 1.000
VoltijdDeeltijdDuaal
2013378,250,810,8
2014388,647,49,9
2015386,645,89,6
2016391,145,59,5
2017395,646,79,9

Het grootste deel van de ingeschreven studenten, in 2017 396.000, volgt zijn of haar studie in voltijd. Een klein deel volgt zijn of haar studie in deeltijd, namelijk 47.500 in 2017. Een kleine groep van 9.900 studenten volgt een opleidingsvariant waarbij de student op basis van een onderwijsarbeidsovereenkomst werkzaam is in een voor de opleiding relevante functie binnen een bedrijf.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (131 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar type hoger onderwijs aantal x 1.000
adbama
20135,5422,711,6
20145,8428,111,9
20156,0423,912,1
20166,8427,411,9
20178,6431,711,9

Na een forse stijging van het aantal bachelor studenten in 2013 en 2014, daalt het aantal studenten in 2015, waarna in 2016 en 2017 weer een herstel te zien is. Het aantal master studenten daarentegen is in 2016 en 2017 licht gedaald en is nagenoeg gelijk aan het aantal van 2014. Het aantal associate degree studenten is flink gestegen in 2017 ten opzichte van andere jaren.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (116 bytes)

Afzenders