Eerstejaars in het hoger beroepsonderwijs

Ieder jaar stromen ongeveer 100.000 studenten in in het hoger beroepsonderwijs.

Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaars. Toegang tot een hbo-opleiding kan worden verkregen op basis van een havo of vwo-diploma, een mbo4-diploma, bepaalde buitenlandse diploma's of een colloquium doctum (als een persoon niet over de vereiste diploma's beschikt kan een mondeling of schriftelijk onderzoek een examen vervangen). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, migratieachtergrond of opleidingsvorm. Het tweede figuur toont het aandeel eerstejaars dat na 1 jaar nog steeds bij dezelfde instelling staat ingeschreven.

Eerstejaars hbo

Eerstejaars hbo x 1.000
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20158,018,79,432,511,13,0,02,5
20168,620,210,134,411,03,2,12,7
20179,121,411,036,011,43,4,12,9
20189,421,411,436,911,73,5,12,7
20199,621,311,837,712,43,5,12,7

Ten opzichte van 2018 is dit jaar het aantal eerstejaars gestegen binnen de opleidingsgebieden onderwijs (260), gezondheidszorg (440), economie (440) en gedrag en maatschappij (660). In de andere opleidingsgebieden is het aantal eerstejaars lichtelijk gedaald.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (341 bytes)
Eerstejaars hbo naar geslacht x 1.000
ManVrouw
201540,744,6
201642,847,4
201745,350,0
201845,551,7
201945,753,4

Zowel het aantal eerstejaars mannen als het aantal eerstejaars vrouwen is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. Het aantal eerstejaars vrouwen is al jaren hoger dan het aantal eerstejaars mannen. Zo ook in 2019.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (92 bytes)
Eerstejaars hbo naar migratieachtergrond x 1.000
geen migratieachtergrondWesters migratieachtergrondniet-Westers migratieachtergrondonbekend
201561,210,513,7,0
201665,010,814,4,0
201768,211,415,7,0
201869,411,616,2,0
201969,912,416,9,0

Ten opzichte van 2018 is het aantal eerstejaars binnen alle drie categorieën naar migratieachtergrond in 2019 gestegen.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (217 bytes)
Eerstejaars hbo naar opleidingsvorm x 1.000

In 2019 is het aantal eerstejaars voltijd- en deeltijdinschrijvingen gestegen. Ook het aantal duale inschrijvingen is de afgelopen jaren gestegen.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (216 bytes)
Eerstejaar hbo naar type hoger onderwijs x 1000

Het aantal eerstejaars bachelor studenten is in 2019 gestegen met 1000 studenten ten opzichte van 2018; een groei van 1,1%. Het aantal eerstejaars associate degree studenten is in 2019 gestegen met 950 studenten ten opzichte van 2018; een groei van 27%.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (147 bytes)

Herinschrijvers

Herinschrijvers Bachelor voltijd
hbo
201472,1
201573,2
201673,1
201771,9
201871,8

Het merendeel van de studenten dat begint aan een studie aan een hogeschool, is na een jaar nog op dezelfde instelling te vinden (herinschrijvers). Het overgrote deel volgt eveneens dezelfde studie.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (61 bytes)

Afzenders