Eerstejaars in het hoger beroepsonderwijs

Ieder jaar stromen ongeveer 100.000 studenten in in het hoger beroepsonderwijs.

Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaars. Toegang tot een hbo-opleiding kan worden verkregen op basis van een havo of vwo-diploma, een mbo4-diploma, bepaalde buitenlandse diploma's of een colloquium doctum (als een persoon niet over de vereiste diploma's beschikt kan een mondeling of schriftelijk onderzoek een examen vervangen). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, etniciteit of opleidingsvorm. Het tweede figuur toont het aandeel eerstejaars dat na 1 jaar nog steeds bij dezelfde instelling staat ingeschreven.

Eerstejaars hbo x 1.000
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201410,119,19,233,914,93,20,02,6
20158,018,79,430,812,83,00,02,5
20168,620,210,132,812,73,20,12,7
20179,121,411,034,313,23,40,12,9
20189,421,411,434,913,83,50,12,7

Ten opzichte van 2017 is dit jaar in bijna alle opleidingsgebieden het aantal eerstejaars studenten gestegen. In opleidingsgebied landbouw en natuurlijke omgeving is het aantal eerstejaars gedaald met 188 studenten.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (346 bytes)
Eerstejaars hbo naar geslacht x 1.000
ManVrouw
201444,149,0
201540,744,6
201642,847,4
201745,350,0
201845,551,7

Zowel het aantal eerstejaars mannen als het aantal eerstejaars vrouwen is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Het aantal eerstejaars vrouwen is al jaren hoger dan het aantal eerstejaars mannen. Zo ook in 2018.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (92 bytes)
Eerstejaars hbo naar etniciteit x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
201467,410,914,70,0
201561,210,413,70,0
201665,010,814,40,0
201768,211,415,70,0
201869,411,616,20,0

Ten opzichte van 2017 is het aantal autochtone eerstejaars, het aantal westers-allochtone eerstejaars en het aantal niet-westers allochtone eerstejaars in 2018 gestegen.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (190 bytes)
Eerstejaars hbo naar opleidingsvorm x 1.000
vtdtdu
201487,34,51,2
201579,44,51,4
201683,75,21,3
201787,66,11,6
201888,66,71,8

In 2018 is het aantal eerstejaars voltijd- en deeltijdinschrijvingen gestegen. Ook het aantal duale inschrijvingen is de afgelopen jaren gestegen.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (106 bytes)
Eerstejaar hbo naar type hoger onderwijs x 1000
bama
20141,791,4
20151,783,6
20162,188,2
20172,892,6
20183,693,6

Het aantal eerstejaars bachelor studenten is in 2018 gestegen met 1040 studenten ten opzichte van 2017. Het aantal eerstejaars associate degree studenten is in 2018 gestegen met 797 studenten ten opzichte van 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (83 bytes)
Herinschrijvers Bachelor voltijd
"hbo"
201370,6
201472,1
201573,2
201673,1
201771,9

Het merendeel van de studenten dat begint aan een studie aan een hogeschool, is na een jaar nog op dezelfde instelling te vinden (herinschrijvers). Het overgrote deel volgt eveneens dezelfde studie.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (64 bytes)

Afzenders