Eerstejaars in het hoger beroepsonderwijs

Ieder jaar stromen ongeveer 100.000 studenten in in het hoger beroepsonderwijs.

Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaars. Toegang tot een hbo-opleiding kan worden verkregen op basis van een havo of vwo-diploma, een mbo4-diploma, bepaalde buitenlandse diploma's of een colloquium doctum (als een persoon niet over de vereiste diploma's beschikt kan een mondeling of schriftelijk onderzoek een examen vervangen). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, etniciteit of opleidingsvorm. Het tweede figuur toont het aandeel eerstejaars dat na 1 jaar nog steeds bij dezelfde instelling staat ingeschreven.

Eerstejaars hbo x 1.000
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201310,318,410,835,715,83,40,02,5
201410,119,19,333,914,83,20,02,6
20158,018,79,530,812,83,00,02,5
20168,620,210,132,812,63,20,12,7
20179,121,411,034,313,23,40,12,9

In alle opleidingsgebieden is het aantal eerstejaars studenten in 2017 ten opzichte van 2016 gestegen. Bij de eerstejaars studenten hebben de sectoren economie en techniek de grootste aantrekkingskracht.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (347 bytes)
Eerstejaars hbo naar geslacht x 1.000
ManVrouw
201345,351,8
201444,149,0
201540,744,6
201642,847,4
201745,350,0

Zowel het aantal eerstejaars mannen als het aantal eerstejaars vrouwen is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Het aantal eerstejaars vrouwen is al jaren hoger dan het aantal eerstejaars mannen. Zo ook in 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (92 bytes)
Eerstejaars hbo naar etniciteit x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
201370,211,715,20,0
201467,410,914,70,0
201561,210,413,70,0
201665,010,814,40,0
201768,211,415,70,0

Ten opzichte van 2016 is het aantal autochtone eerstejaars, het aantal westers-allochtone eerstejaars en het aantal niet-westers allochtone eerstejaars in 2017 gestegen.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (190 bytes)
Eerstejaars hbo naar opleidingsvorm x 1.000
VoltijdDeeltijdDuaal
201390,35,31,5
201487,34,51,2
201579,44,51,4
201683,75,21,3
201787,66,11,6

In 2017 is het aantal eerstejaars voltijd- en deeltijdinschrijvingen gestegen. Na een lichte daling van het aantal duale inschrijvingen in 2016 ten opzichte van 2015, is het aantal in 2017 gestegen.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (120 bytes)
Eerstejaar hbo naar type hoger onderwijs x 1000
adba
20131,995,2
20141,791,4
20151,783,6
20162,188,2
20172,892,6

Het aantal eerstejaars bachelor studenten is in 2017 gestegen met 4398 studenten ten opzichte van 2016. Het aantal eerstejaars associate degree studenten is na een terugval in 2014 en 2015 gestegen naar 2066 studenten in 2016 en 2760 in 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (83 bytes)
Herinschrijvers Bachelor voltijd
"hbo"
201270,9
201370,4
201471,9
201573,1
201673,0

Het merendeel van de studenten dat begint aan een studie aan een hogeschool, is na een jaar nog op dezelfde instelling te vinden (herinschrijvers). Het overgrote deel volgt eveneens dezelfde studie.

DUO Brontabel als csv (64 bytes)

Afzenders