Eerstejaars in het hoger beroepsonderwijs

Ieder jaar stromen ongeveer 100.000 studenten in in het hoger beroepsonderwijs.

Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaars. Toegang tot een hbo-opleiding kan worden verkregen op basis van een havo of vwo-diploma, een mbo4-diploma, bepaalde buitenlandse diploma's of een colloquium doctum (als een persoon niet over de vereiste diploma's beschikt kan een mondeling of schriftelijk onderzoek een examen vervangen). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, migratieachtergrond of opleidingsvorm. Het tweede figuur toont het aandeel eerstejaars dat na 1 jaar nog steeds bij dezelfde instelling staat ingeschreven.

Eerstejaars hbo

Eerstejaars hbo x 1.000
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20168,620,210,135,410,03,2,12,7
20179,121,411,036,910,63,4,12,9
20189,421,411,437,810,93,5,12,7
20199,621,311,838,511,53,4,12,7
202011,622,713,442,313,53,7,12,9

Ten opzichte van 2019 is dit jaar het aantal hbo eerstejaars binnen alle opleidingsgebieden gestegen. De grootste opleidingsgebieden bij de hbo eerstejaars zijn economie en techniek. Het opleidingsgebied dat ten opzichte van vorig jaar het meest is gegroeid is onderwijs, waar het aantal eerstejaars is gestegen van 9.622 naar 11.641, een percentuele groei van 21%.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (343 bytes)
Eerstejaars hbo naar geslacht x 1.000
ManVrouw
201642,847,4
201745,350,0
201845,551,7
201945,753,4
202049,560,6

Zowel het aantal hbo eerstejaars mannen als het aantal eerstejaars vrouwen is in 2020 gestegen ten opzichte van 2019. Het aantal vrouwen is al jaren hoger dan het aantal mannen. Over de afgelopen 5 jaar is het gemiddelde percentage mannen van het totale aantal hbo eerstejaars zo’n 47%. Het huidige jaar is dat percentage 45%.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (92 bytes)
Eerstejaars hbo naar migratieachtergrond x 1.000
geen migratieachtergrondWesters migratieachtergrondniet-Westers migratieachtergrondonbekend
201665,010,814,4,0
201768,211,415,7,0
201869,411,616,2,0
201969,812,416,9,0
202077,812,919,5,0

Ten opzichte van 2019 is het aantal eerstejaars binnen alle drie categorieën naar migratieachtergrond in 2020 gestegen. Van het totaal aantal hbo eerstejaars, heeft 70,6% geen migratieachtergrond, 11,7% een Westers migratieachtergrond en 17,7% een niet-Westers migratieachtergrond. Deze percentages zijn over de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks veranderd.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (217 bytes)
Eerstejaars hbo naar opleidingsvorm x 1.000
VoltijdDeeltijdDuaal
201683,75,21,3
201787,66,11,6
201888,76,71,8
201989,27,91,9
202099,78,32,1

De stijging van het aantal eerstejaars hbo bachelor studenten is vergeleken met vorig jaar met name binnen de voltijd opleidingen: in 2019 was dit aantal ongeveer 89.200 en in 2020 is het aantal 99.700. Het aantal instromers in de deeltijdopleidingen is gestegen van 7.900 in 2019 naar 8.300 in 2020 en in de duale opleidingen is het aantal instromers gestegen van 1.900 naar 2.100.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (123 bytes)
Eerstejaar hbo naar type hoger onderwijs x 1000
adba
20162,188,2
20172,892,6
20183,693,6
20194,594,6
20205,8104,3

Het aantal eerstejaars hbo bachelor studenten is in 2020 flink gestegen vergeleken met voorgaande jaren. Waar de jaarlijkse stijging omtrent de instroom in de afgelopen jaren gemiddeld rond de 1000 zat, zit de stijging dit jaar rond de 10.000 eerstejaars. Het totaal aantal eerstejaars hbo bachelor studenten zit dit jaar rond de 104.300.

Het aantal eerstejaars associate degree studenten is in 2020 gestegen met 1350 studenten ten opzichte van 2019. Het totale aantal eerstejaars associate degree studenten zit nu rond de 5.800.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (87 bytes)

Herinschrijvers

Herinschrijvers Bachelor voltijd
hbo
201573,2
201673,1
201771,9
201871,8
201977,8

Het merendeel van de studenten dat begint aan een studie aan een hogeschool, is na een jaar nog op dezelfde instelling te vinden (herinschrijvers). Het overgrote deel volgt eveneens dezelfde studie. In 2020 is het aandeel herinschrijvers een stuk hoger dan eerdere jaren, namelijk 77%. Dit percentage was in 2018 en 2019 nog 71%.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (61 bytes)

Afzenders