Samenstelling personeel hbo

Deze pagina geeft informatie over de samenstelling van het personeel in het hbo weer.

Percentage vrouwen werkzaam in het hbo
OnderwijsgevendOnderwijsondersteunend
20124658,9
201300
201447,859,7
201548,360,1
201648,861,5

Het percentage vrouwen werkzaam in het hbo is verder gestegen. Dit aandeel nam toe van 52,7% in oktober 2015 tot 53,6% in oktober 2016. Onder het onderwijzend personeel (leraren) nam dit aandeel toe tot 48,8%. Al jaren is sprake van een voortgaande feminisering van het onderwijs.

DUO op basis van een RAHO-draaitabel van Vereniging Hogescholen Brontabel als csv (113 bytes)
Percentage personeelsleden van 50 jaar en ouder
OnderwijsgevendOnderwijsondersteunend
201245,736,9
201300
201444,539,2
201543,839,7
201643,540,6

Na een periode van groei is het percentage 50-plussers onder het hbo-personeel tussen 2014 en 2016 vrijwel niet veranderd. Opvallend is dat in de afgelopen jaren het aandeel ouderen onder het ondersteunend personeel is toegenomen, terwijl dit onder het onderwijzend personeel juist is afgenomen. In oktober 2016 was van het onderwijzend personeel 43,5% 50 jaar of ouder, van het ondersteunende personeel was dit 40,6%.

DUO op basis van een RAHO-draaitabel van Vereniging Hogescholen Brontabel als csv (115 bytes)
Percentage personeelsleden in schaal 13 en hoger Op basis van fte's
ManVrouw
20129,55,3
201300
20149,55,5
20159,45,7
20169,85,7

Het percentage personeel in schaal 13 of hoger is van 2015 op 2016 licht gestegen. Al een aantal jaren stijgt dit aandeel langzaam maar gestaag. In oktober 2016 ontving van het vrouwelijk personeel 5,7% schaal 13 of hoger, van het mannelijk personeel was dit 9,8%.

DUO op basis van een RAHO-draaitabel van Vereniging Hogescholen Brontabel als csv (78 bytes)

Afzenders