Personeelssterkte hoger beroepsonderwijs

Personeelssterkte hbo onveranderd

Er zijn diverse gegevens over het personeel beschikbaar zoals cijfers over het aantal personeelsleden, het aantal mannen en vrouwen en de verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel. De cijfers zijn gebaseerd op RAHO en lopen een jaar achter op de cijfers voor po, vo en mbo.

Hbo personeelssterkte in fte's

Hbo personeelssterkte in fte's Aantal x 1.000
OnderwijsgevendOnderwijsondersteunendOnbekend
200917,1130
201017,513,10
201118,313,40
201218,813,10,4
2013000
201420,4130,5
201521,413,10,5
201622,113,50,2
201722,213,60

Tussen oktober 2016 en oktober 2017 is de totale personeelsomvang in het hoger beroepsonderwijs (inclusief agrarische hogescholen) niet veranderd. In beide jaren telde de personeelssterkte 35,8 duizend fte. Sinds 2005 is de werkgelegenheid in het hbo gestaag toegenomen.

DUO op basis van een RAHO (Vereniging Hogescholen). Brontabel als csv (210 bytes)

Afzenders