Personeel hoger beroepsonderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel beschikbaar zoals cijfers over het aantal personeelsleden, het aantal mannen en vrouwen en de verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel.

Door de introductie van lectoren in het hbo in 2001 is er een nieuwe functie in de hogeschool gecreëerd. De lector heeft de taak een brug te slaan tussen beroepspraktijk en onderwijs. Het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen is een aanvulling op de huidige Nederlandse kennisinfrastructuur. De verdeling van lectoren over de onderzoeksdomeinen is bijna gelijk gebleven ten opzichte van 2010. Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden.

Zie ook

Afzenders