Financiën van instellingen in het hoger beroepsonderwijs

Deze pagina toont, op basis van de gegevens uit jaarrekeningen, de financiële kengetallen van instellingen in het hoger beroepsonderwijs. Verder wordt de samenstelling en ontwikkeling van de baten en lasten weergegeven.

Hieronder staan de financiële kengetallen van hbo-instellingen, inclusief groen onderwijs. Als eerste is de solvabiliteit te zien, onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de liquiditeit en rentabiliteit.

Voor alle balans- en exploitatiegegevens klikt u hier.

Solvabiliteit van hbo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (inclusief voorzieningen)
lager dan 0,30,3 - 0,60,6 - 0,70,7 - 0,80,8 - 0,9hoger dan 0,9
20122244140
20132225420
20141235520
20151237230
20162227410

De solvabiliteit geeft weer of een bestuur op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het aantal instellingen met een solvabiliteit lager dan 0,3 (de signaliseringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs) is de afgelopen jaren afgenomen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (209 bytes)
Liquiditeit van hbo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (current ratio)
lager dan 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 6hoger dan 6
2012171232010
2013161323100
2014141381000
2015151650000
2016121860000

De liquiditeit geeft aan in welke mate een instelling op korte termijn geld kan vrijmaken om kortlopende schulden te betalen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert voor de liquiditeit een signaliseringswaarde van 1. In de afgelopen jaren zijn er gemiddeld genomen geen grote verschuivingen geweest in de liquiditeit van hogescholen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (219 bytes)
Rentabiliteit van hbo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (in procenten)
lager dan -4-4 - -2-2 - 00 - 22 - 4hoger dan 4
20122241656
20132269511
20142138814
20152471256
20168612442

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een instelling elkaar in evenwicht houden. Idealiter zijn de kosten en opbrengsten over meerdere jaren met elkaar in evenwicht en is de rentabiliteit over meerdere jaren gemiddeld nul. 

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (197 bytes)
Ontwikkeling lasten hbo-instellingen 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
PersoneelAfschrijvingenHuisvestingOverig
20122684214225475
20132760211229491
20142850248237481
20153002226238531
20163143240233544

De totale lasten voor instellingen in het hoger beroepsonderwijs zijn toegenomen van 3,6 miljard euro in 2012 tot 4,16 miljard euro in 2016. Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de ontwikkeling van de baten.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (193 bytes)
Ontwikkeling baten hbo-instellingen 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
RijksbijdragenOverige overheidsbijdragenBaten werk in opdracht van derdenOverige baten
2012255938197892
2013265833181955
20142772341741017
20152837321741002
20162852361821025

De totale baten van hbo-instellingen waren ruim 4 miljard euro in 2016. Het grootste deel van de baten bestaan uit rijksbijdragen en dit aandeel is licht toegenomen in de afgelopen jaren.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (237 bytes)

Zie ook

Afzenders