Aantal instellingen in het hoger beroepsonderwijs

In 2018 zijn er 33 door OCW bekostigde instellingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het aantal instellingen dat hier gepresenteerd wordt, is tevens gelijk aan het aantal besturen dat verantwoordelijk is voor het aangeboden onderwijs.

Vanaf het midden van de jaren tachtig kent de hbo-sector een proces van schaalvergroting. Daardoor zijn instellingen door fusies steeds groter geworden. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de omvang en het aantal instellingen vanaf 2005 te zien.

Aantal instellingen hbo

Aantal instellingen hbo naar omvang
Kleine hogeschoolMiddel hogeschoolMiddelgrote hogeschoolGrote hogeschool
2014711214
2015810214
2016810115
2017810115
2018810114

Een kleine hogeschool heeft tot 1000 studenten, een middel-hogeschool tussen de 1000 en 5000 studenten, een middelgrote hogeschool tussen de 5000 en 10000 studenten en een grote hogeschool heeft 10.000 studenten of meer. De situatie is de laatste jaren redelijk stabiel, zowel in het aantal instellingen als in de omvang van de instellingen.

DUO: CRIHO Brontabel als csv (158 bytes)

Afzenders