Instellingen hoger beroepsonderwijs

We hebben gegevens beschikbaar over het aantal hbo-instellingen en over de financiële positie van de instellingen.

Schaalvergroting is tot stilstand gekomen

Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw zijn hbo-instellingen door fusies en stijgende studentenaantallen verder vergroot. De laatste 5 jaar zijn er geen noemenswaardige veranderingen in de grootte van de instellingen meer opgetreden.

Financiële positie is verbeterd

We zien dat de financiële positie van hbo-instellingen over het algemeen op orde is. In de afgelopen jaren is zowel de liquiditeit als rentabiliteit verbeterd.

Afzenders