Uurlonen van studenten uitgestroomd uit het voltijd hoger beroepsonderwijs

Het uurloon wordt bepaald van uitgestroomde hbo-gediplomeerden die werkzaam zijn als werknemer.

Uurlonen geven een goede indicatie van de waardering van een diploma door de arbeidsmarkt. Als maat is het mediane uurloon gebruikt. Om een indruk van de spreiding binnen de groep te geven, worden ook het 1e en het 3e kwartiel gepresenteerd.

Uurloon van gediplomeerde voltijd hbo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting

Uurloon van gediplomeerde voltijd hbo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal14,0916,2818,49
Onderwijs17,0218,3620,03
Landbouw en natuurlijke omgeving13,8015,7617,53
Techniek14,6916,3418,08
Gezondheidszorg16,7818,9320,58
Economie13,2014,8716,77
Gedrag en maatschappij14,3416,2618,38
Taal en cultuur11,5012,9115,51

Het mediane uurloon van uitgestroomde hbo-gediplomeerden uit studiejaar 2015/2016 lag ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2017) op €16,28. Een kwart van hen verdiende in oktober 2017 minder dan € 14,09 (1e kwartiel) en een kwart verdiende na 1 jaar meer dan € 18,49 (3e kwartiel). Studenten uit de richtingen 'Onderwijs' (€18,36) en 'Gezondheidszorg' (€18,93) hadden het hoogste mediane uurloon. Het laagste uurloon hadden studenten uit de richting  'Taal en cultuur' (€12,91). Bij de uitstromers uit de studierichting 'Gedrag en maatschappij' is de spreiding tussen lage en hoge uurlonen (1e en 3e kwartiel) het grootst (€4,04).

CBS Brontabel als csv (1 kB)
Uurloon van gediplomeerde voltijd hbo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2017, naar soort diploma In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Hbo Totaal14,0916,2818,49
Hbo Associate degree12,1313,5815,30
Hbo Bachelor14,1316,3018,51
Hbo Master14,1017,8420,78

Het mediane uurloon van uitgestroomde hbo-gediplomeerden in 2015/2016 lag ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2017) op €16,28. Het meest verdienden studenten met een master-diploma (€17,84). Het laagste uurloon hadden studenten met een associate degree (€13,58). Bij de hbo-uitstromers met een master-diploma is de spreiding tussen lage en hoge uurlonen (1e en 3e kwartiel) het grootst (€6,68).

CBS Brontabel als csv (1.011 bytes)

Afzenders