Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd hoger beroepsonderwijs

Iets meer dan 87.000 hbo-studenten verlieten na schooljaar 2017/2018 het onderwijs. Daarvan hadden er meer dan 56.000 een diploma en ruim 31.000 geen diploma. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Van de hbo-uitstromers die een voltijd opleiding (inclusief duaal) hebben gevolgd wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien van het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In beide figuren zijn de internationale studenten in de groep hbo-uitstromers meegenomen.

Van de hbo-uitstromers is 8,5% een internationale student. Internationale studenten (studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding) die na hun studie uit Nederland vertrekken, schrijven zich niet altijd (direct) uit bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal hbo-uitstromers zonder werk en zonder uitkering. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie wordt daarom aangeraden om alleen naar de niet-internationale studenten te kijken. In de tweede en derde gerelateerde figuur worden dan ook de hbo-uitstromers met werk of een uitkering getoond exclusief de internationale studenten.

In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd studenten per studierichting, opleiding, en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten, internationale studenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie links onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200982,386,075,3
201081,686,073,9
201182,386,675,3
201280,485,073,3
201378,984,170,0
201479,684,971,6
201581,686,274,0
201683,287,375,5
201784,788,477,5
201886,089,379,8

Een groot deel van de studenten die uitstromen uit het voltijd hbo heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Het percentage werkenden lag in 2009 op 82,3% en is daarna geleidelijk gedaald tot ongeveer 78,9% in 2013. Daarna is er weer sprake van een stijging. Gediplomeerde hbo'ers hadden vaker werk dan niet-gediplomeerde. Van de hbo'ers met een diploma had 89,3% direct na uitstroom in oktober 2018 werk, onder de uitstromers zonder diploma was dit 79,8%. Het verschil in percentage werkenden tussen deze 2 groepen is sinds 2013 afgenomen tot 9,5%-punt in 2018. In de jaren tot en met 2013 nam het verschil juist toe.

CBS Brontabel als csv (324 bytes)
Aandeel met uitkering van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20095,24,36,8
20105,24,56,5
20115,64,96,7
20125,34,17,0
20136,45,18,6
20145,74,37,8
20155,03,86,9
20164,23,06,5
20173,72,75,6
20183,12,24,9

De meeste hbo'ers hebben na hun studie werk. Een klein deel heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2009 betrof dat 5,2%. Sinds de economische recessie die in 2008 begon, is het aandeel uitgestroomde hbo'ers met een uitkering flink toegenomen, tot 6,4% in 2013. Daarna is het aandeel uitkeringen gaan dalen tot 3,1% in 2018. Studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (4,9% in 2018) dan studenten met een diploma (2,2% in 2018).

CBS Brontabel als csv (303 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200984,387,877,5
201083,487,775,9
201184,188,377,4
201282,286,575,3
201380,985,872,5
201481,286,473,3
201582,887,575,2
201684,488,476,9
201785,889,578,8
201886,990,181,0

Het aandeel internationale studenten is van 2009 tot 2017 ongeveer gelijk gebleven met 9,0% van alle hbo-uitstromers. In 2018 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 8,5%. In 2018 zijn er ruim 79.500 niet-internationale studenten uit het voltijd hbo uitgestroomd. 86,9% van deze groep heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Dit is 0,9%-punt meer dan het aandeel werkenden van alle hbo-uitstromers. Het procentuele verschil in het aandeel werkenden tussen deze twee groepen is de afgelopen jaren afgenomen, in 2009 was het namelijk nog 2,0%-punt. Van de ruim 51.000 gediplomeerde niet-internationale uitstromers had 90,1% direct na uitstroom in oktober 2018 werk, onder de uitstromers zonder diploma was dit 81,0%. 

CBS Brontabel als csv (303 bytes)
Aandeel met uitkering van niet-internationale voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20095,24,36,9
20105,34,56,6
20115,74,96,9
20125,44,27,2
20136,55,28,8
20145,84,47,9
20155,13,97,0
20164,33,16,5
20173,72,75,7
20183,22,25,0

Het aandeel internationale studenten is van 2009 tot 2017 ongeveer gelijk gebleven met 9,0% van alle hbo-uitstromers. In 2018 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 8,5%. In 2018 zijn er ruim 79.500 niet-internationale studenten uit het voltijd hbo uitgestroomd. De meeste hbo-uitstromers hebben direct na hun studie werk. Een klein deel heeft na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2018 was dit 3,2%. Het aandeel hbo-uitstromers met een uitkering in 2018 daalt met 0,1%-punt wanneer ook de internationale studenten worden meegenomen, de ontwikkeling is dus vergelijkbaar met de beschrijving bij gerelateerde grafiek 'Aandeel met uitkering van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma'. Studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (5,0% in 2018) dan studenten met een diploma (2,2% in 2018). Ook hier is het verschil klein met het aandeel uitkering voor de uitstromers inclusief de internationale studenten, namelijk respectievelijk 0,1%-punt en geen verschil.

CBS Brontabel als csv (285 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal881110
Onderwijs94214
Landbouw en natuurlijke omgeving851114
Techniek871111
Gezondheidszorg92106
Economie871111
Gedrag en maatschappij90227
Taal en cultuur761221

Van de in 2018 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 88% in oktober 2018 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel van de gediplomeerden (1%) zowel werk als een uitkering. Studenten uit de richtingen 'Onderwijs' (94%) en 'Gezondheidszorg' (92%) hadden het vaakst werk. Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers had 10% direct na uitstroom in 2018 geen werk en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het vaakst geen werk en geen uitkering (21% in 2018). De verschillen ten opzichte van de uitstromers in 2017 zijn gering. In dat jaar had 87% van de gediplomeerden direct na uitstroom alleen werk (zonder uitkering) en 10% geen werk en geen uitkering.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Hbo Totaal881110
Hbo Associate degree87229
Hbo Bachelor88119
Hbo Master73.125

Van de gediplomeerde studenten die het hbo na het studiejaar 2017/2018 verlieten had 88% in oktober 2018 alleen werk (zonder uitkering). Studenten met een bachelordiploma stromen als grootste groep uit het hbo. Van de gediplomeerde bachelors had 88% werk. Dit is een stijging van 1%-punt ten opzichte van 1 jaar eerder. Studenten met een associate degree hadden iets minder vaak alleen werk (87%) dan de bachelors, en studenten met een master hadden het minst vaak werk (73%). Dit wordt mede veroorzaakt doordat hbo masters over het algemeen vaker zelfstandige worden. Zelfstandigen zijn niet in deze cijfers meegenomen en krijgen hierdoor de arbeidsmarktpositie 'geen werknemer en geen uitkering'. In vergelijking met het studiejaar 2016/2017 is het aandeel uitgestroomde masters met (alleen) werk met 1%-punt gedaald. Het gaat hier echter om een kleine populatie studenten.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal831115
Onderwijs92107
Landbouw en natuurlijke omgeving80..19
Techniek831116
Gezondheidszorg890110
Economie831115
Gedrag en maatschappij88119
Taal en cultuur491248

Van de gediplomeerde studenten die het hbo na studiejaar 2018/2019 verlieten was 83% in oktober 2019 alleen werknemer (zonder uitkering). Studenten uit de richting 'Onderwijs' (92%) hadden het vaakst werk als werknemer, op de voet gevolgd door de studierichtingen 'Gezondheidszorg' en 'Gedrag en economie' (beide 89%). Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers had 15% direct na uitstroom in 2019 geen baan en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het vaakst geen baan en geen uitkering (49% in 2019).

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Hbo Totaal831115
Hbo Associate degree821115
Hbo Bachelor841114
Hbo Master47.152

Van de gediplomeerde voltijd-studenten die het hbo na het studiejaar 2018/2019 verlieten was 83% in oktober 2019 werknemer (zonder uitkering). Studenten met een bachelordiploma stromen als grootste groep uit het hbo. Van de gediplomeerde bachelors had 84% werk als werknemer gevonden. Van de gediplomeerde voltijd-hbo'ers had 15% in oktober 2019 geen baan als werknemer en ook geen uitkering. Onder de gediplomeerde hbo masterstudenten was dit zelfs 47%. Dit wordt mede veroorzaakt doordat hbo masters over het algemeen vaker zelfstandige worden. Zelfstandigen zijn niet in deze cijfers meegenomen en krijgen hierdoor de arbeidsmarktpositie 'geen werknemer en geen uitkering'. Van de associate degrees was 82% direct na afstuderen werknemer.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2017) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2018), naar soort diploma

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2017) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2018), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Hbo Totaal889433
Hbo Associate degree889346
Hbo Bachelor899433
Hbo Master768724

Het percentage van in 2017 uitgestroomde gediplomeerde hbo-studenten met werk (met of zonder uitkering) lag 1 jaar na uitstroom (in oktober 2018) 6%-punt hoger dan direct na uitstroom (in oktober 2017). Deze stijging is over de gehele linie zichtbaar: studenten met een associate degree-diploma hebben 5%-punt vaker werk, bachelor-gediplomeerden hebben 5%-punt vaker werk en master-gediplomeerden hebben 11%-punt vaker werk. Het percentage met uitkering (met of zonder werk) van in 2017 gediplomeerde hbo bachelor- en masterstudenten blijft vrijwel gelijk in oktober 2018 ten opzichte van oktober 2017, terwijl het voor master-gediplomeerden en associate degree-gediplomeerden hoger ligt in oktober 2018.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Werkzame hbo-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting

Werkzame hbo-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting
Minimaal eigen niveauEigen of verwante richting
201577%75%
201680%77%
201780%78%
201881%78%
201980%78%

Starters op de arbeidsmarkt vinden niet altijd een baan op het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) vraagt aan schoolverlaters of zij anderhalf jaar na  schoolverlaten een functie hebben gevonden op het niveau en/of in de richting waarin zij gestudeerd hebben. Het aandeel voltijd hbo-starters met een baan op minimaal niveau daalde in 2019 met 1% naar 80%. Het aandeel dat 1,5 jaar later een baan heeft gevonden in de eigen of verwante richting bleef gelijk op 78%.

Bron: ROA Brontabel als csv (177 bytes)
Werkzame hbo-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, naar studierichting 2019
Minimaal hbo-niveauEigen of verwante richting
Totaal80%78%
Economie83%68%
Gedrag en Maatschappij66%86%
Gezondheid80%90%
Landbouw79%75%
Onderwijs92%90%
Taal en Cultuur65%63%
Techniek86%82%

Of hbo-afgestudeerden een baan vinden op hun niveau en/of in hun afstudeerrichting verschilt naar studierichting. Gemiddeld genomen heeft 80% van de gediplomeerde voltijd hbo'ers (bachelor en master) anderhalf jaar na afstuderen een baan op minimaal hbo-niveau. Gediplomeerde voltijd hbo'ers in de richting Taal en Cultuur hebben het minst vaak (65%) een baan op minimaal hun eigen niveau. Voor voltijd gediplomeerden in de richting Onderwijs is dit percentage het hoogst, namelijk 92%.

Daarnaast geeft 78% van de gediplomeerde voltijd hbo'ers aan een baan in de eigen of een verwante richting te hebben. Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers in de richtingen Taal & Cultuur heeft 63% werk in de eigen richting. Voor voltijd gediplomeerden in de richting Onderwijs is dit 90%.

Bron: ROA Brontabel als csv (215 bytes)

Afzenders