Aansluiting hoger beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) leidt op tot een beroep. Veruit de meeste studenten stromen na hun hbo-opleiding uit naar de arbeidsmarkt.

De positie van hbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie) en enquêtes van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Merendeel gediplomeerden heeft een baan

Ruim 89% van de gediplomeerde hbo-ers die uitstroomden in studiejaar 2017/2018 had in oktober 2018 werk. Dit is na 2014 het vijfde jaar op rij waarbij het percentage werkenden groter is dan een jaar eerder. In de periode 2007-2013 was juist een dalende trend te zien. Een kleine minderheid komt direct na de opleiding in een uitkering terecht. In oktober 2018 had 2% van de gediplomeerde hbo-uitstromers een uitkering.

Baankans verschilt per opleidingsrichting en -type

Studenten met een master-diploma hebben direct na uitstroom gemiddeld minder vaak werk dan studenten met een bachelor-diploma. Bachelor-uitstromers uit de richtingen 'Gezondheidszorg' en 'Onderwijs' hebben de beste aansluiting op de arbeidsmarkt en het hoogste uurloon. Uitstromers uit de richting 'Taal en cultuur' hebben de minst goede aansluiting en het laagste uurloon.

Baan is niet altijd op niveau

Starters op de arbeidsmarkt vinden niet altijd werk op het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat 81% van de hbo-schoolverlaters een baan op eigen niveau heeft in 2018. Over de tijd is dit aandeel gestegen.

Afzenders