Kengetallen

De kengetallen geven brede, cijfermatige informatie over het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en sectoroverstijgende onderwerpen.

Afzenders