Structuur van de site

Onderwijs in Cijfers is een website met cijfermatige informatie over het onderwijsstelsel. De informatie wordt op twee manieren gepresenteerd. Onder Kengetallen vindt u informatie per kengetal. Bij Thema vindt u artikelen die eenzelfde onderwerp van verschillende kanten belichten.

Kengetallen

De Kengetallen zijn per onderwijssector gerangschikt.

Sectoren

Binnen de sectoren is steeds informatie te vinden over dezelfde onderwerpen:

  • Deelnemers
  • Personeel
  • Instellingen
  • Financiën
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (met uitzondering van primair onderwijs)

Daarnaast is informatie opgenomen die niet sectorspecifiek is. Hier treft u enerzijds cijfers die wel per sector zijn weergegeven, maar hier in één figuur worden getoond zodat het verschil tussen sectoren inzichtelijk wordt gemaakt. Anderzijds zijn hier onderwerpen opgenomen die voor meer sectoren gelden zoals studiefinanciering en voortijdig schoolverlaters.

Beschrijvingen en navigatie

Binnen de kengetallen treft u steeds per sector (bijvoorbeeld 'primair onderwijs') een korte beschrijving van die sector. Bij de onderwerpen binnen de sector (bijvoorbeeld primair onderwijs - deelnemers) wordt in de introducerende tekst aangegeven wat voor type gegevens over dit onderwerp beschikbaar zijn, gevolgd door een lijst met links naar de onderliggende kengetallen. Daarna volgt een tekstblok met een korte samenvatting van het beeld dat de kengetallen binnen dit onderwerp gezamenlijk naar voren brengen. Onderaan de pagina staan altijd links naar de andere onderwerpen binnen de sector en een link naar de algemene pagina van de sector.

Thema's

De artikelen die onder 'Thema' te vinden zijn, zijn op twee manieren opgesteld. Sommige artikelen staan geheel op de website. Andere artikelen zijn als pdf beschikbaar. In dat geval wordt er een samenvatting van het artikel gegeven met een downloadbaar document onderaan de pagina. De thema-artikelen zijn onderverdeeld in een aantal sectoroverstijgende onderwerpen.

Afzenders