Hier kunt u zoeken naar documenten en publicaties over onderwijs in cijfers.

52 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Uitstroom van beginnende leraren

De overgang van de lerarenopleiding naar lesgeven is groot. Het is van belang beginnende leraren te behouden voor het onderwijs, ...

Publicatie | 19-03-2015

Ontwikkeling 4- tot 11-jarige bevolking in de periode 2000-2030

Een overzicht van de ontwikkeling van de 4- tot 11-jarige bevolking voor de periode 2000-2030 met indexcijfers en absolute ...

Publicatie | 01-03-2015

De overstap van bètatechnische studenten naar de arbeidsmarkt

De keuze voor techniek stopt niet bij de keuze voor technisch onderwijs. Een technisch diploma leidt lang niet altijd tot een ...

Publicatie | 01-10-2014

Ondersteuning en stromen in het passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Op 1 augustus 2014 is het nieuwe stelsel voor passend onderwijs ...

Publicatie | 01-06-2014

Geslacht als factor van succes in het mbo?

In het mbo zijn meisjes succesvoller dan jongens. Meisjes veranderen minder vaak van opleiding dan jongens, ze vallen minder vaak ...

Publicatie | 01-04-2014

De keuze voor techniek in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

De komende jaren is er een groeiende behoefte aan goed opgeleide technici. Om aan deze behoefte te voldoen wordt in het ...

Publicatie | 01-03-2014

Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan ...

Publicatie | 01-11-2013

Studenten met een tussenjaar in het hbo en wo

Behalen leerlingen die een tussenjaar nemen voordat zij aan hun studie beginnen, betere resultaten dan leerlingen die direct ...

Publicatie | 01-07-2013

Indirecte instromers in het mbo

Het mbo kent al enkele jaren rond de 500.000 deelnemers. In 2012 stroomden ruim 175.000 deelnemers nieuw in in het mbo, waarvan ...

Publicatie | 01-07-2013

Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht

Steeds minder jongeren kiezen voor een docentenopleiding. Degenen die wel voor een opleiding tot leraar kiezen zijn veelal ...

Publicatie | 01-05-2013

Afzenders