Indirecte instromers in het mbo

Het mbo kent al enkele jaren rond de 500.000 deelnemers. In 2018 stroomden ruim 165.000 deelnemers nieuw in het mbo, waarvan ruim 50.000 in het jaar daarvoor nog niet ingeschreven stonden in het bekostigd onderwijs. Dit zijn de zogeheten indirecte instromers. Onder deze indirecte instromers zijn zowel jongeren die na een korte onderbreking alsnog het onderwijs weten te vinden, als ouderen die zich willen bij- of omscholen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Afzenders