Definities

Leven lang leren

Onder leven lang leren vallen alle opleidingen en cursussen die personen van 25 tot 65 jaar volgen of recent (afgelopen 4 weken) gevolgd hebben. Hierbij is er onderscheid tussen leren (opleidingen, cursussen) dat niet bekostigd wordt door de overheid en leren (opleidingen, cursussen) dat wel bekostigd wordt door de overheid. Informeel leren wordt in deze bijdrage niet tot leven lang leren gerekend.  

Formeel onderwijs

Formeel onderwijs is een opleiding gericht op het behalen van een door de overheid erkend diploma. Dit wordt in de regel georganiseerd door een formele onderwijsinstelling. Het kan een bekostigde opleiding zijn of een niet-bekostigde opleiding. Meestal is de opleiding van langere duur (meer dan een jaar). Voorbeelden van bekostigd formeel onderwijs zijn een voltijdopleiding HBO bedrijfskunde aan een (reguliere) hogeschool, een MBO-opleiding dierverzorging aan een (regulier) ROC. Een voorbeeld van een niet-bekostigde formele opleiding is een opleiding aan Nyenrode.     

Niet-formeel onderwijs

Niet-formeel onderwijs is een opleiding, bijvoorbeeld via een training, bedrijfscursus of een workshop, korter dan een jaar (meestal korter dan 6 maanden). Het is een geplande en geïnstitutionaliseerde leeractiviteit. Verschil met formeel onderwijs is dat deze opleiding niet tot een door de overheid erkend diploma leidt. In praktijk is vrijwel alle niet-formeel onderwijs (opleidingen/cursussen) niet door de overheid bekostigd. Voorbeelden van niet-formeel onderwijs zijn een cursus projectmanagement verzorgd door een particulier trainingsbureau, herhalingslessen bedrijfshulpverlening en een workshop Veilig werken.

Informeel leren

Bij informeel leren is er, anders dan bij formeel en niet-formeel onderwijs, geen sprake van een geplande en geïnstitutionaliseerde leeractiviteit. Hieronder wordt alles verstaan wat iemand doelbewust op eigen initiatief leert zonder dat hiervoor speciaal iets wordt geregeld of georganiseerd. Dit kan zowel tijdens werktijd als daarbuiten plaatsvinden. Voorbeelden van informeel leren zijn het opzoeken van een medische handeling op internet of aan een collega vragen om je uitleg te geven over een (voor jezelf nog onbekend) computerprogramma dat je in je werk gaat gebruiken.

Bedrijfsopleidingen

Bedrijfsopleidingen zijn opleidingsactiviteiten van bedrijven. Een bedrijfsopleiding is niet-bekostigd en niet-formeel. Een voorbeeld is een cursus timemanagement die gegeven wordt op de werkplek door een particulier trainingsbureau.

Afzenders