IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo

Dit rapport heeft als kernthema het percentage bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs, met als peildatum 1 oktober 2014. De gepresenteerde cijfers zijn het resultaat van de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) die het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks laat uitvoeren. IPTO is een telling op alle scholen in het voortgezet onderwijs (vo), exclusief praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waarbij voor al het lesgevend personeel gegevens worden verzameld omtrent bevoegdheden en vakken.

Afzenders