Een leven lang leren: stand van zaken

Voor Nederland en Europa is een leven lang blijven leren een speerpunt. Met de toenemende globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die aan werkenden worden gesteld. Scholing vormt een antwoord hierop. In Nederland nemen jaarlijks ruim 1,5 miljoen volwassenen deel aan scholing. In deze thema-analyse wordt vanuit verschillende belangrijke bronnen de stand van zaken rondom het leven lang leren in Nederland getoond.

Afzenders