De overstap van bètatechnische studenten naar de arbeidsmarkt

De keuze voor techniek stopt niet bij de keuze voor technisch onderwijs. Een technisch diploma leidt lang niet altijd tot een technische loopbaan. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het grootste ‘lek’ voor de technische bedrijfssector bij de start op de arbeidsmarkt zit, zie: “De keuze voor techniek in het onderwijs en op de arbeidsmarkt”.

In deze thema-analyse wordt verder ingezoomd op de overstap van bètatechnische schoolverlaters naar de arbeidsmarkt. Over het algemeen blijken mbo’ers met een bètatechnisch diploma vaker werkzaam in de bètatechniek dan hbo- en wo’ers.

Afzenders