Ondersteuning en stromen in het passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Op 1 augustus 2014 is het nieuwe stelsel voor passend onderwijs ingevoerd. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen, ook wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

De verwachting is dat passend onderwijs een effect gaat hebben op leerlingenstromen binnen en tussen samenwerkingsverbanden. In deze thema-analyse wordt de stand voor de invoering van het passend onderwijs bekeken (in 2013), voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Afzenders