De keuze voor techniek in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

De komende jaren is er een groeiende behoefte aan goed opgeleide technici. Om aan deze behoefte te voldoen wordt in het Techniekpact ingezet op drie actielijnen: meer leerlingen kiezen voor techniek, meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan aan de slag in een technisch beroep en meer mensen blijven werken in de techniek.

In deze thema-analyse wordt de schoolloopbaan van leerlingen in de bètatechnische richting bekeken en hun start op de arbeidsmarkt. Zo wordt nagegaan waar het grootste 'lek' zit in de loopbaan van voortgezet onderwijs via vervolgonderwijs naar een technische functie op de arbeidsmarkt. Er blijkt bij iedere overgang in de loopbaan van jongeren een verlies aan technici te zijn. Dit onderstreept het belang van de actielijnen uit het Techniekpact.

Afzenders