Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De vraag is of het een voordeel is als leerlingen in een vroeg stadium een gerichte keuze maken.

In deze thema-analyse wordt het studiesucces van vmbo- en mbo-leerlingen die kiezen voor een verwante vervolgopleiding nader bekeken. Verwante doorstromers blijken over het algemeen vaker een diploma te halen. Ook is het uitval- en overstappercentage lager, hoewel de verschillen klein zijn.

Afzenders