Indirecte instromers in het mbo

Het mbo kent al enkele jaren rond de 500.000 deelnemers. In 2012 stroomden ruim 175.000 deelnemers nieuw in in het mbo, waarvan 75.000 in het jaar daarvoor nog niet ingeschreven stonden in het reguliere onderwijs. Dit zijn de zogeheten indirecte instromers. Onder deze indirecte instromers zijn zowel jongeren die na een korte onderbreking alsnog het onderwijs weten te vinden, als ouderen die zich willen bij- of omscholen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Afzenders