Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht

Steeds minder jongeren kiezen voor een docentenopleiding. Degenen die wel voor een opleiding tot leraar kiezen zijn veelal afkomstig van het vwo.

Deze thema-analyse richt zich op de directe instroom van eerstejaars studenten in een bachelor opleiding in het hbo vanaf 2004. Er wordt ingezoomd op instromende leerlingen in het hbo als geheel, de pabo en de overige lerarenopleidingen. Het aantal studenten dat aan een hbo-opleiding begint is, na een periode van sterke groei, vanaf 2009 geleidelijk aan het afnemen. Het aantal pabo-studenten neemt al vanaf 2004 geleidelijk af. Binnen de lerarenopleidingen halen de instromende vrouwen de beste cijfers en rendementen.

Afzenders