Toptalenten voortgezet onderwijs in het vervolgonderwijs

De onderwijsprestaties van Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen hoog, maar er blijft ruimte voor verbetering. Uit internationale metingen blijken de prestaties van de beste Nederlandse leerlingen achter te blijven en achteruit te gaan. Deze thema-analyse richt zich op de doorlopende leerlijn van toptalenten in het voortgezet onderwijs. Er wordt alleen gekeken naar excellentie op cognitief gebied, andere mogelijke aspecten van excellentie zijn buiten beschouwing gelaten. Een excellente leerling wordt gedefinieerd als behorende tot de 20% best scorende leerlingen van de groep.

Er wordt onder andere bekeken welk deel van de leerlingen bovengemiddeld presteert. Terwijl in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) het merendeel van de topleerlingen uit jongens bestaat, is het tegendeel waar voor het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). In het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) is er geen duidelijk verschil tussen jongens en meisjes. Excellente leerlingen op vwo- en havo-niveau blijken vaker een natuurprofiel te volgen.

In de thema-analyse wordt ook gekeken naar het vervolg van de studieloopbaan. Zo blijkt slechts 20% van de leerlingen die aan een universitaire studie begon hun bachelordiploma te hebben gehaald binnen de nominale studieduur.

Afzenders