Schooladvies en het verdere verloop van de schoolloopbaan

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen een bepalend overgangsmoment in hun schoolloopbaan. De keuze voor het niveau van voortgezet onderwijs bepaalt niet alleen hun verdere mogelijkheden in het onderwijs, maar daarna ook die op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang een zo goed mogelijke keuze te maken.

Het advies van de leerkracht van groep 8 bepaalt voor een groot deel deze keuze. In deze thema-analyse wordt de onderwijspositie en schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs gerelateerd aan het schooladvies en de Citoscore die zij in groep 8 hadden.

Afzenders