Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020

In de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020 worden de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij gezet.

De Trendrapportage is begin december 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt.
De indicatoren op Onderwijs in Cijfers die hiermee samenhangen zijn geactualiseerd

Afzenders