Indicatoren voor Verantwoordingsdag geactualiseerd

In verband met Verantwoordingsdag zijn een aantal indicatoren geactualiseerd. Dit gaat onder meer om de uitgaven van OCW, prestaties van onderwijsinstellingen en de tijd die studenten aan hun studie besteden. Bekijk de geactualiseerde indicatoren.

Uitgaven OCW

Hieronder vindt u de geactualiseerde indicatoren over de uitgaven van OCW aan verschillende onderwijssoorten:

Prestaties onderwijsinstellingen

Op de volgende pagina's ziet u het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de mate waarin onderwijsinstellingen aan de basiskwaliteit voldoen.

Studietijd studenten

Hoeveel tijd besteden studenten op het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs aan hun studie? U leest het hier:

Studiefinanciering

De volgende indicatoren over studiefinanciering zijn geactualiseerd:

Indicatoren over middelbaar beroepsonderwijs

Ook zijn de volgende indicatoren over het mbo geactualiseerd:

Afzenders