Steeds meer kinderen versnellen

Steeds meer kinderen gaan versneld door het basisonderwijs. Daarbij gaat het steeds vaker om herfstkinderen (geboren in oktober, november of december).  

Dit blijkt uit het nieuwste OCW-artikel over versnellen in het basisonderwijs. Aan de orde komen de vragen: hoe vaak komt versnelling voor? Welke leerlingen versnellen (achtergrondkenmerken)? Hoe presteren deze leerlingen in het voortgezet onderwijs?

Leermiddelen in klaslokaal

Afzenders