OESO: Nederlands onderwijs neemt een sterke positie in

Nederland heeft internationaal gezien een hoge onderwijsdeelname, zowel onder jongeren als onder volwassenen. Het Nederlandse hoger onderwijs valt op door een grotere aantrekking op internationale studenten dan gemiddeld in de OESO. Dit blijkt uit het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2018. Op Onderwijsincijfers tonen we onder het kopje 'Onderwijs Internationaal' de belangrijkste beelden.    

Het centrale thema van het jaarlijkse Education at a Glance rapport is in 2018 kansenongelijkheid. Voor het eerst is er een internationale vergelijking van onderwijsstelsels op dit terrein. Net als in andere OESO-landen liggen hier voor Nederland grote uitdagingen. De verschillen tussen de landen zijn klein. De ongelijkheid in Nederland is in internationaal perspectief niet opvallend groot. In de OESO-landen zijn de meeste ongelijkheidsverschillen in het hoger onderwijs het gevolg van opstapeling aan ongelijkheid bij iedere eerdere overgang in de onderwijsloopbaan. Het dashboard gelijke kansen geeft veel cijfers hierover.

Verder valt het de OESO op dat in Nederland in vergelijking tot andere landen beroepsopleidingen (mbo) populair zijn. Jongeren kiezen relatief weinig voor de richting techniek en verhoudingsgewijs veel voor gezondheidszorg en welzijn. Nederland heeft een sterk systeem van middelbaar beroepsonderwijs met goede aansluiting op de arbeidsmarkt. In het hoger onderwijs valt de sterke stijging op van het aandeel internationaal mobiele studenten, zowel inkomend als uitgaand.     

Afzenders