Onderwijs in Cijfers geactualiseerd

Op 1 december 2017 zijn diverse gegevens op Onderwijs in Cijfers over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vernieuwd.

De actualisaties betreffen positie op de arbeidsmarkt (hebben van werk en/of uitkering) van leerlingen en studenten na uitstroom uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast zijn nieuwe cijfers gepubliceerd over de verdiende uurlonen van deze schoolverlaters. Meer informatie hierover vindt u hier:

Aansluiting vo-arbeidsmarkt

Aansluiting mbo-arbeidsmarkt

Aansluiting hbo-arbeidsmarkt

Aansluiting wo-arbeidsmarkt

Afzenders