Onderwijs in Cijfers geactualiseerd

Vandaag zijn veel van de gegevens op Onderwijs in Cijfers bijgewerkt. Voornaamste actualisaties betreffen de leerlingen- en studentenprognoses en de arbeidsmarktgegevens.

Er zijn vernieuwde prognoses van het aantal leerlingen en studenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Dit jaar is deze informatie waar mogelijk uitgebreid met uitsplitsingen naar het aantal vol- en deeltijdstudenten en naar sector zoals techniek en economie.

De prognoses laten onder meer een verwachte daling zien van het aantal ingeschreven hbo-studenten. In het wo wordt de komende jaren juist uitgegaan van een groeiend aantal studenten. Dit komt voor een belangrijk deel door een toenemend aantal buitenlandse studenten.

Ook de cijfers over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters zijn bijgewerkt. Meer informatie hierover vindt u hier.

Afzenders