Nederlandse leerlingen presteren op het gebied van financiële geletterdheid boven het gemiddelde van de deelnemende OESO-landen

Vandaag wordt het vierde rapport over PISA 2015 door de OESO gepubliceerd. Eerdere rapporten gingen over de prestaties en het welbevinden van leerlingen. Dit rapport gaat over de financiële geletterdheid van 15-jarige leerlingen. Aan dit onderzoek hebben vijftien landen deelgenomen, waaronder Nederland.

Nederlandse leerlingen presteren boven het gemiddelde van de deelnemende OESO-landen. Nederland heeft meer leerlingen die op het hoogste niveau presteren en minder leerlingen die op het laagste niveau presteren dan gemiddeld in de deelnemende landen. Het aandeel Nederlandse 15-jarigen dat een bankrekening heeft is het grootst van de deelnemende landen en ook krijgen de Nederlandse 15-jarige leerlingen vaker zakgeld of geld als cadeau dan leerlingen in de andere aan het onderzoek deelnemende landen.

Meer weten over PISA en de financiële geletterdheid van 15-jarigen. Kijk hier voor het volledige rapport of de kamerbrief.

Afzenders