Update Cijfers: Onderwijs in Cijfers

Vandaag zijn de cijfers van veel kengetallen op Onderwijs in Cijfers geactualiseerd. Daarnaast worden ook een aantal nieuwe kengetallen gepubliceerd.

Dit jaar staan voor het eerst de prognoses van het aantal leerlingen en studenten in het po, vo, mbo, hbo en wo op de site. Ook nieuw zijn de arbeidsmarktprognoses voor leraren. De site geeft informatie over het aantal vacatures ( po, vo, mbo) en de verwachte lerarentekorten de komende jaren ( po, vo, mbo).

Kijk onder Kengetallen voor alle geactualiseerde cijfers over het Nederlandse onderwijs.

Afzenders