Pro-leerlingen en vso-leerlingen vaak succesvol in het mbo

Leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs (pro) instromen in het mbo halen hier vaak (87%) een diploma. Van de leerlingen die vanuit voortgezet speciaal onderwijs (vso) instromen in het mbo haalt 62% binnen 4 jaar een mbo-diploma. Vso- en pro-leerlingen halen meestal een diploma op niveau 1 of 2.

Rekenles

Ongeveer de helft van de leerlingen die pro of vso (cluster 3/4) verlaten stroomt door naar ander onderwijs. Meestal gaan zij naar het mbo. In twee nieuwe thema analyses is te zien hoe succesvol zij zijn. Uit de analyses blijkt dat zij vaak een diploma halen. Zo haalt bijna 90% van de pro-leerlingen in het mbo een diploma binnen 4 jaar. Het gaat dan meestal om een mbo 1-diploma (34%) of mbo 2-diploma (48%). Ruim een kwart van de pro-leerlingen haalt meer dan 1 diploma en behaalt zo een mbo 2-diploma of zelfs een mbo 3-diploma (“stapelen”). Zij halen vaak meer dan 1 diploma en behalen zo een mbo 2-diploma of een mbo 3-diploma (“stapelen”). De vso-leerlingen in het mbo halen minder vaak binnen 4 jaar een mbo-diploma (62%). Een deel van de leerlingen heeft geen diploma behaald. Van de 38% die geen diploma heeft behaald, volgt 1 op de 5 nog een mbo-opleiding.

De thema analyses geven naast uitgebreider informatie over het studiesucces ook informatie over de doorstroom naar het mbo: naar welk niveau, welke sector en welke leerweg de pro-leerlingen en vso-leerlingen doorstromen.

Studiesucces van pro-leerlingen

Studiesucces van vso-leerlingen

Studiesucces van pro- en vso-leerlingen in het mbo Instroom 2011; Hoogst behaalde diploma 2015
diplomambo 1mbo 2mbo 3mbo 4geen diploma
pro87,20%34,10%47,50%5,00%0,50%12,80%
vso62,00%21,50%25,80%6,90%7,80%38,00%
DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (137 bytes)

Afzenders