Vaker een baan voor mbo’ers met startkwalificatie

Scholieren die het onderwijs vanuit het mbo hebben verlaten zonder startkwalificatie hebben een jaar later minder vaak betaald werk dan diegenen met startkwalificatie. Ze hebben ook vaker flexibele en parttime banen. Vier jaar later is dit verschil niet rechtgetrokken. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers op StatLine.

Bijna 9 op de 10 leerlingen die in 2008/’09 voor hun 23e jaar met een startkwalificatie vanuit het mbo het onderwijs verlieten, hadden een jaar hierna betaald werk. Van degenen zonder startkwalificatie had ruim 6 op de 10 een baan. Vijf jaar na schoolverlaten is het verschil nog bijna net zo groot. De jongeren die later alsnog een startkwalificatie behaalden, vergrootten hiermee hun baankansen. Zij blijven echter wel achter bij de groep die al direct bij het verlaten van het onderwijs een startkwalificatie had.

Gediplomeerden met een startkwalificatie zijn volgens de overheid voorbereid om te beginnen op de arbeidsmarkt. Binnen het mbo leiden opleidingen op niveau 2 of hoger op tot een startkwalificatie. Ook het halen van een havo- of vwo-diploma leidt tot een startkwalificatie.

Lees het volledige artikel onder 'Zie ook'. Hier staan ook verwijzingen naar kengetallen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters.

Mbo-schoolverlaters met werk (jonger dan 23 jaar) uit 2008/'09
Startkwalificatie in 2008/'09Zonder startkwalificatie in 2008/'09
1 jr na verlaten onderwijs88,5%63,3%
5 jr na verlaten onderwijs87,7%63,4%
CBS Brontabel als csv (149 bytes)

Afzenders