Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8

Basisschoolleerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond scoren gemiddeld lager op de Centrale Eindtoets dan kinderen met een westerse of Nederlandse achtergrond. De tweede generatie doet het wel beter dan de eerste, en de derde beter dan de tweede. Binnen de generaties zijn de verschillen groter. Het best scoren kinderen met een ouder met een Nederlandse achtergrond. Dat meldt CBS in het Jaarrapport Integratie 2016.

CBS heeft voor dit onderzoek de gegevens gebruikt van de Centrale Eindtoets uit 2015. De Centrale Eindtoets wordt door Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gemaakt. Naast de Centrale Eindtoets konden scholen in schooljaar 2014/’15 kiezen uit twee andere door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toegelaten eindtoetsen.

De scores op de toets zijn hier weergegeven in percentielscores. Het percentiel geeft aan welk percentage leerlingen landelijk gezien hetzelfde of een lager aantal vragen goed heeft beantwoord op het betreffende onderdeel. Bijvoorbeeld: een leerling met een percentielscore van 42 op taal heeft dit onderdeel minstens even goed gemaakt als 42% van alle leerlingen in Nederland en minder goed dan 58% van alle leerlingen.

Lees het volledige artikel onder 'Zie ook'. Hier staat ook een link naar het Jaarrapport Integratie.

Score op Centrale Eindtoets per generatiegroep, 2015 Percentielscores
Percentielscores
NEDERLANDS53
NIET-WESTERS
DERDE GENERATIE
1 ouder Nederlandse achtergrond51
Beide ouders 2de generatie44
TWEEDE GENERATIE
1 ouder Nederlandse achtergrond50
1 ouder 2de generatie40
Beide ouders in buitenland geboren40
EERSTE GENERATIE
jonger dan 6 jaar bij immigratie43
6 jaar of ouder bij immigratie36
CvTE, CBS Brontabel als csv (346 bytes)

Afzenders