Studenten wisselen vaak van opleiding

Studenten in het mbo en hoger onderwijs doorlopen niet altijd in een direct doorlopende lijn hun schoolcarrière. Een deel wisselt in het eerste opleidingsjaar van opleidingsrichting, ofwel switcht.

In het mbo switcht 1 op de 8 studenten van domein. In het hbo en wo wordt vaker geswitcht, door ruim 1 op de 6 studenten.

Meer weten over hoeveel mbo-, hbo en wo-studenten wisselen van opleiding? Hoe deze studenten voorheen in het voortgezet onderwijs presteerden? En wat het nettoresultaat van switchen is voor de verschillende opleidingsrichtingen? In de nieuwe thema-analyse "Switchen in het mbo, hbo en wo" wordt hier nader op ingegaan.

Afzenders