Uitgebreide informatie over leven lang leren beschikbaar in nieuwe thema-analyse

Door toenemende globalisering, automatisering en technologische veranderingen veranderen de eisen die aan werknemers worden gesteld. Daarnaast stijgt de pensioenleeftijd. Om al deze redenen is het steeds belangrijker voor werknemers om een leven lang te blijven leren. In een nieuwe thema-analyse wordt dit onderwerp nader beschreven.

Relatief veel Nederlanders nemen deel aan cursus of opleiding

In Nederland nemen ruim 1,5 miljoen volwassenen deel aan scholing. Dit is ruim boven het Europees gemiddelde. De scholing kan zowel voor het werk als uit eigen interesse gevolgd worden.

Deelnemers zijn vaker jong, hoog opgeleid en/of in vaste dienst

Hoe hoger het opleidingsniveau, des te vaker cursussen of opleidingen worden gevolgd. Ook nemen werknemers in vaste dienst vaker deel aan een cursus of opleiding. Naarmate de leeftijd stijgt, nemen mensen juist minder deel aan scholing.

Er wordt vooral onderwijs gevolgd bij niet-bekostigde instellingen

80% van de deelnemers volgt scholing aan een instelling die niet door de overheid wordt bekostigd. Het gaat dan vooral om kortere cursussen en bedrijfsopleidingen.

Vooral grote bedrijven bieden werknemers cursussen aan

Meer dan driekwart van de bedrijven verzorgde cursussen en/of bedrijfsopleidingen voor werknemers. Hoe kleiner het bedrijf, hoe lager het percentage dat enige vorm van opleiding aan haar werknemers aanbiedt.

Afzenders